Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Karolína Voleská | Ft.Tul.cz

Jméno:
Karolína Voleská
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 737 248 704
E-mail: karolina.voleska@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Karboxymethylcelulóza v textilních aplikacích (KMC)
Využití KMC ve zdravotnictví zejména jako krytí na hojení ran. Práce se zabývá polysacharidy obecně. Zároveň řeší metody síťování KMC za účelem snížení navlhavosti. Řešeno je síťování pomocí plazmatu, radiace a chemické metody síťování. Karboxymethylcelulózové substráty jsou opatřeny nanočásticemi kovů např. stříbro za účelem zvýšení antibakteriálních vlastností. Práce se rovněž zabývá přípravou KMC filmů s bioaktivními látkami a přípravou 3D mikroporézních struktur vhodných pro proliferaci buněk. Pro tvorbu porézních struktur je využíváno lyofilizace, kdy odpařením vody za nízkého tlaku a teploty dochází k otevírání struktury vzorků.