Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Markéta Šteflová | Ft.Tul.cz

Jméno:
Markéta Kašparová
Pracoviště: KMI, budova B, suterén
Telefon: +420 48 535 3471
E-mail: marketa.steflova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Martina Viková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Rovnice pro výpočty malých barevných rozdílů v rámci přibližně rovnoměrných kolorimetrických soustav CIELAB a CIE CAM02
Hlavním cílem je vizuálně vnímaná barevná diference velmi kolísá s podmínkami pozorování a druhem prezentovaného podnětu. Velikost vzorku, textura, úroveň osvětlení, pozadí́ a prostorová́ distribuce podnětu ovlivňují pozorovatelův posudek. Postupy, jak předpovědět pozorovatelův posudek barevné diference, jsou vedeny koncepcí, že vnímaná́ barva muže byt prezentována jako bod v třírozměrném prostoru XYZ. V nejjednodušším případě si můžeme představit barevnou diferenci jako lineární vzdálenost mezi těmito body. Bohužel, je taková barevná diference v prostoru CIE XYZ nepoužitelná, protože kolorimetrická soustava CIE XYZ je vizuálně nestejnoměrně odstupňovaná, tj. páry vzorků téže lineární vzdálenosti v různých částech soustavy představují odlišně vizuálně vnímané velikosti barevných rozdílů. Výzkumné práce Wrighta, MacAdama a dalších ukázaly, že v tělese CIE XYZ, resp. CIELAB může být vizuální citlivost k barevným rozdílům reprezentována jako elipsoidy, jejichž velikost v různých oblastech významně kolísá. Nová kolorimetrická soustava CIECAM02 představuje univerzální přístup k popisu barevného vzhledu, kdy jsou zahrnuty podmínky osvětlování, vlivy pozadí, použítých médií, atd. Výzkum v oblasti výpočtů barevných rozdílů v rámci této kolorimetrické soustavy dosud nebyl systematicky proveden a proto je cílem této práce zmapovat především oblast barevných odstínů s vysokou čistotou, které nejsou v současnosti dostatečně prozkoumány a zároveň provézt systémovou analýzu výše uvedených kolorimetrických soustav z hlediska potenciálního použití v textilním průmyslu.