Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Martina Novotná | Ft.Tul.cz

  Jméno:
Martina Novotná
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3225
E-mail: martina.ernest.novotna@tul.cz
Pozice: sektretariát KMI, Ph.D. student
Školitel: Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate:  

Téma disertační práce:

 Vliv anorganické výztuže na mechanické vlastnosti kompozitu

  • Výroba a metodika měření mechanických vlastností kompozitních materiálů.
  • Analýza optimální struktury výztuže kompozitního materiálu, aby bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností.
  • Analýza kompatibility mezi vlákny a matricí.
  • Složité konstrukční prvky z kompozitních materiálů (výztuž v automobilovém průmyslu).
  • Ovíjení konstrukčně složitých dílů pomocí vláken.
  • Kompozity s anorganickou výztuží - uhlík, sklo a čedičového vlákna.

Účast v projektu s Magna Bohemia s.r.o.  "Vývoj kompozitní rámu pro automobilový průmysl".
Práce v rámci vývoje projektu činností v oblasti výzkumu a vývoje výzkumné týmy projektů na Technické univerzitě v Liberci - design a optimalizace vlastností výrobků vyrobených z nových materiálů.