Přihlásit
Fakultní novinky
  • ZMĚNA data plnění studijních povinností pro studenty přihlášených k SZZ
  • Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 2022" a muzejní Noc

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Tereza Šubrová

Jméno:
Tereza Šubrová
Pracoviště: KMI, budova B, suterén
Telefon: +420 48 535 3226
E-mail: tereza.subrova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Ekologická antibakteriální úprava textilních materiálů
Disertační práce je zaměřena na antibakteriální finální úpravu s minimálním dopadem na životní prostředí. Základem úpravy je PVA vrstva s cíleně volenými modifikátory. Cílem je kvantifikovat relevantní vlastnosti textilií s deponovanou antibakteriální vrstvou, jako jsou například: antibakteriální a antivirové vlastnosti, trvanlivost úpravy v praní, základní mechanické a komfortní vlastnosti. Dále pak ověření možnosti využít vrstvy PVA s cíleně volenými modifikátory jako funkční součást membránových systémů pro oděvní aplikace.