Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Zuzana Hrubošová | Ft.Tul.cz

  Jméno:
Zuzana Hrubošová
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3615
E-mail: zuzana.hrubosova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Organoleptické vlastnosti textilií pro osoby se sníženou zrakovou schopností
Výzkum se zabývá usnadněním komunikace mezi nevidícími lidmi a okolním světem. Hlavním cílem je vytvořit speciální textilní 3D Braillovu aplikaci, která informuje nevidící uživatele o velikosti, barvě a údržbě textilních výrobků. Symboly jsou aplikované technologií textilního 3D tisku přímo na různé druhy textilních substrátů. Výzkum je soustředený na zkoumání optimálních parametrů Braillovy aplikace tak, aby vyhovovaly uživetelům vzhledem k jejich hapticko-taktilním schopnostem. Jednotlivé parametry jsou zkoumané třemi technikami: 3D skenováním, konfokální mikroskopií a laserovou profilometrií. Prostřednictvím těchto metod je možno získat důležité informace o velikosti, výšce a drsnosti Braillovy aplikace a následně modifikovat vlastnosti. Všechny výsledky jsou konzultované se zrakovo postiženými respondenty a přizpůsobeny jejich potřebám.