Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Kai Yang, M.Eng.

Jméno: Kai Yang
Pracoviště: KMI, budova B, 5. patro
Telefon: +420 776 147 273
E-mail: kai.yang@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Aplikace materiálů s fázovým přechodem (PCM) v textiliích

  • Tepelné vlastnosti PCM s použití různých částic.
  • Fázové přechody PCM v nanoměřítku.
  • Nanášení na textilie s použitím technologie "electrospraying".