Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Muhammad Sajid Faheem, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno:
Muhammad Sajid Faheem
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 48 535 3267
E-mail: msajidfaheem@gmail.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti, Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Porvrchová modifikace vláken pro zvýšení jejich funkcionality
Tato práce se zabývá povrchovou modifikací textilních vláken v rámci finálních úprav pomocí aplikace nanočástic různých kovů s cílem zvýšení jejich funkčních vlastností.