Přihlásit
Fakultní novinky
  • Zápis do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia
  • Uzavření studijního oddělení v pondělí 19.8.2019
  • Zápis do vyšších ročníků akademického roku 2019/2020

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Promoda Kumar Behera, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno: Promoda Kumar Behera
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 775 533 846
E-mail: promodabehera@gmail.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Beton plněný anorganickými nanočásticemi a vyztužený textilními strukturami