Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Veerakumar Arumugam, M.Tech. | Ft.Tul.cz

Jméno:
Veerakumar Arumugam
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 773 022 591
E-mail: arumugam.veerakumar@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: doc. Rajesh Mishra, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Vývoj a charakterizace 3D pletených distančních textilií

  • Vývoj 3-rozměrných distančních pletených textilií pro víceúčelové použití,
  • studium a analýha termo-fyziologických, termoakustických a mechanických vlastností distančních pletenin,
  • vývoj analytického modelu pro vizualizace šíření zvukové vlny a přenosu tepla skrz porézní 3D distanční textilie,
  • analýza tahového a smykového namáhání distanční textilie pomocí obrazové analýzy,
  • odhad korelace mezi tepelnou vodivostí a zvukovou pohltivostí distančních tkanin,
  • identifikace vhodnosti 3D distančních textilií pro ochranné oděvy.