Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoř tkáňového inženýrství | Ft.Tul.cz

Laboratoř tkáňového inženýrství (TI)
Laboratoř tkáňového inženýrství je zaměřena na testování tkáňových nosičů (scaffoldů) v laboratoních in vitro podmínkách. Laboratoř je vybavena přístroji umožňujícími sledování interakcí mezi testovanými materiály a buněčnými kulturami.
 
Vybavení:
Fotometr
Fotometr je přístroj, který měří absorbanci procházejícího světla roztokem při určité vlnové délce. Tento přístroj využívá naše laboratoř především při hodnocení metabolické aktivity buněk, tzv. MTT test. Dále tento přístroj využíváme k měření inkorporace bioaktivních molekul do scaffoldů. Příkladem může být inkorporace růstových faktorů podporující buněčnou proliferaci nebo látkek uvolňujících NO, který např. tlumý zánětlivé reakce či podporuje endotelizaci scaffoldů.
Fluorimetr Fluorimetr měří množství emitovaného světla vzorkem, který je ozářen světlem o specifické vlnové délce. Tohoto přístroje lze využít například pro měření množství DNA nebo proteinů ve vzorku
PCR cycler
PCR cycler je přístroj pro amplifikaci specifických a předem definovaných fragmentů DNA. V naší laboratoři ho především využíváme pro testování našich tkáňových kultur na přítomnost Mycoplasmat, bakterií, které jsou v tkáňových kulturách nežádoucí a silně ovlivňují jejich chování
DNA elektroforéza DNA elektroforéza je metoda separace DNA podle velikosti a její vizualizace v agarózovém gelu. Využíváme jí k analýze vzorků po PCR.
Proteinová elektroforéza a Western-blotová analýza Proteinová elektroforéza je metoda separace a vizualizace proteinů v gelové matrici. Využíváme jí především k analýze inkorporace růstových faktorů do scaffoldů. Proteinové gely lze dále podrobit Western-blotové analýze, což je metoda detekce proteinů pomocí specifických protilátek.
Vybavení laboratoře Laminární box (3x),CO2 inkubátor (2x),Invertovaný mikroskop (2x),Vodní lázeň,PCR cycler,DNA elektroforéza,Proteinová elektroforéza a Western-blotová analýza,LUNA Cell Counter,Autokláv,Centrifuga,Fotometr,Fluorimetr,Vertikální třepačka s termostatem, Hlubokomrazící zařízení (-80°C),Dewarova nádoba s kapalným dusíkem.
Umístění: budova E, suterén
Kontakt

RNDr. Jana Horáková Ph.D.

Mgr. Kateřina Strnadová

Ing. Markéta Klíčová

Ing. Šárka Hauzerová

Ing. Kristýna Havlíčková

Obrázky: