Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Věra Jenčová Ph.D. | Ft.Tul.cz

Jméno: Věra Jenčová
Pracoviště: Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, budoova B 3.p
Telefon: +420 48 535 3233
E-mail: vera.jencova@tul.cz
Pozice: odborný asistent s vědeckou hodností
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 13:00
STAG: STAG
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate
Osobní stránky:  curriculum vitae

Odborné zaměření: in-vitro testy (tkáňové kultury, metabolické testy, izolace a analýza DNA
  Vzdělání:
  VŠCHT Praha, Obecná a Aplikovaná Biochemie (1999, Ing.)
  VŠCHT Praha, Mikrobiologie (Genomika mikroorganismů, 2005, Ph.D.)

Výuka TUL:

  • Polymery (KNT/PPO)
  • Molekulární Biofyzika (KNT/MBI)
  • Tkáňové Inženýrství (biologie buňky a tkání) (KNT/MTI)

 Výzkum TUL:
vývoj vlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství:
náhrada míšní léze
kožní kryty
náhrada kosti
cévní náhrada
 syntetické a přírodní polymery (kvantitativní a kvalitativní analýza)
 funkcionalizace vlákenných materiálů :
trombocyty (nativní trombocyty, trombocytární lyzáty)
funcionalizace pro míšní leze (spolupráce)
Charakteristika materiálů:
degradabilita (enzymová katalýza)
in-vitro testy (tkáňové kultury, metabolické testy, izolace a analýza DNA, izolace a analýza proteinů (kvalitativní, kvantitativní), fluorescenční a elektronová mikroskopie
Vedení doktorských prací:
vývoj náhrady pro míšní leze (Mgr. Kateřina Strnadová)
funkcionalizace materiálů trombocytárními růstovými faktory (Ing. Tereza Pavlíková)
Výzkum VŠCHT Praha (1996-2005)
o Analýza genomů bakterií s bioremediačními schopnostmi
o Studium MPMV integrasy