Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

M.Eng. Nareerut Jariyapunya | Ft.Tul.cz

Jméno: Nareerut Jariyapunya
Pracoviště: Katedra oděvnictví, budova F
Telefon: +420 48 535 3241
E-mail: nareerut.j@en.rmutt.ac.th
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Blažena Musilová, Ph.D.
Web of Science (RID): Researcher ID
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate: Researcher Gate
Osobní stránky:  

Téma disertační práce:

Vývoj konstrukční metodiky střihů oděvů na základě kvantifikace stupně roztažnosti textilie a optimálního stupně komprese.