Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

DMT | Ft.Tul.cz

DMT LH-551 - Dynamic Modulus Tester
Popis:

Komplexní přístroj pro měří rychlosti zvuku v materiálech.

Měřené fyzikálních vlastností (z akustické rychlosti):

  • Akustický elastický modul
  • Materiálová anizotropie
  • Orientace molekulárních řetězců ve vláknech a páscích
  • Orientace vláken ve vlákenných vrstvách i přízích
Web výrobce: LAWSON-HEMPHILL
Umístění: Budova D, 2 patro
Kontakt: Šárka Řezníčková
Normy:  
Externí soubory:  
Obrázky: