Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Viják | Ft.Tul.cz

Viják
Popis:
Zařízení pro přípravu přadének příze.
Web výrobce:  
Umístění: Budova D, 2. patro
Kontakt: Šárka Řezníčková
Normy:  
Externí soubory:  
Obrázky: