Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Karolína Boňková

Jméno: Karolína Boňková
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, budova D
Telefon: +420 48 535 3219
E-mail: karolina.bonkova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  
Osobní stránky:  

Téma disertační práce: