Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

Abdur Razzaque

Abdur Razzaque
Katedra hodnocení textilií (KHT): člen katedry

E-mail:
abdur.razzaque@tul.cz
Tel.:
+420 48535