Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Pokyny ke zpracování BP a DP | Ft.Tul.cz

Aktuální informace a pokyny ke zpracování BP a DP naleznete na stránkách TUL

Směrnice rektora TUL č.5/2018 - Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací

Vzory pro desky a titulní strany závěrečných prací BP a DP je možné pro každou závěrečnou práci generovat z IS/STAG.