Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Doktorské studium | Ft.Tul.cz

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106)
3106V015 Textilní technika a materiálové inženýrství P/K
P0723D270001 Průmyslové inženýrství P/K

Forma studia: P - prezenční studium, K - kombinované studium