Přihlásit
Fakulta textilní Studenti

Oborová rada | Ft.Tul.cz

Předseda: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
Místopředseda: prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. FT TUL
Členové: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. FP TUL
  doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc. FCHT UPCE
  prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. FT TUL
  prof. RNDr. David Lukáš, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  Ing. Jiří Minster, DrSc. ÚTAM AVČR
  prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. ÚMCH AVČR
  prof. Ing. Petr Sáha, CSc. UTB
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. FT TUL
  prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS a.s.
  doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL

Oborová rada je společná pro obory:
Textilní technika, Textilní materiálové inženýrství, Textilní technika a materiálové inženýrství v rámci doktorského studijního programu "Textilní inženýrství". Ve své činnosti se řídí pokyny předsedy. Tato oborová rada byla zřízena v souladu s § 47, odst. 6 zákona o vysokých školách.

Schváleno VRFT 30.01.2013