Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Semináře plánované na akademický rok 2021/2022:

Univerzitní knihovna pořádá ve spolupráci s FT TUL pro doktorandy cyklus seminářů zaměřených na rozvoj akademických dovedností. Semináře budou probíhat během letního semestru akademického roku 2021/2022. Témata seminářů budou upřesněna.

Témata online seminářů 2020/2021:

25.2.2021 a 30.4.2021 Elektronické informační zdroje pro TUL (databáze e-knih, článků aj.)  Zaměříme se na placené i volně dostupné databáze, možnosti nákupů a zkušebních přístupů do EIZ, varianty přístupů (IP adresy, VPN, shibboleth), rozhraní databází, základní a pokročilé funkce. Seminář doplníme o informace jak získat plný text, doporučíme související plug-iny a mobilní aplikace.

4.3.2021 a 7.5.2021 Efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Budeme se věnovat přípravě rešerše, stavbě rešeršního dotazu, aplikaci dotazu ve vybraných databázích a práci s vyhledanými výsledky. Možnosti a podmínky rešerší v univerzitní knihovně.

11.3.2021 a 14.5.2021 Výběr časopisu pro publikování odborného článku. Představíme možnosti výběru odborného časopisu pomocí vyhledávačů časopisů, citačních databází aj. Zaměříme se na stěžejní vlastnosti časopisů, jejich porovnání a volbu finálního periodika.

18.3.2021 a 21.5.2021 Jak poznat predátorský časopis. Zmíníme aktivity, podezřelá znamení, falešně pozitivní i negativní znaky predátorských časopisů. Zaměříme se na postup, jak ověřit, zda se jedná o kvalitní či nekvalitní odborné periodikum.

25.3.2021 a 28.5.2021 Hodnocení vědy pomocí bibliometrických ukazatelů. Seminář je určen pro studenty doktorského studia, ale nejen pro ně. Ukážeme si analytické funkce citačních databází Web of Science, Scopus a Journal Citation Reports. Důraz bude kladen na bibliometrické indikátory (impakt faktor, h-index, AIS, SJR, kvartily, alternativní metriky aj.) a jejich význam.

1.4.2021 a 4.6.2021 Trvalé identifikátory autora. Vysvětlíme funkci identifikátorů, ukážeme autorský profil s ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID a doporučíme vhodný postup při volbě a zakládání identifikátorů. Zmíníme také další identifikátory autorů - vedidk, ISNI, Wikidata aj.

8.4.2021 a 11.6.2021 Sociální sítě pro vědce a sledování novinek. Zmíníme hlavní zdroje informací v oboru - od kolegů přes konference až po diskusní fóra a pracovní skupiny. Budeme se věnovat alertům a RSS. Zaměříme se na sociální sítě pro vědce (ResearchGate, LinkedIn, Academia.edu aj.),vč. jejich výhod a nevýhod.

15.4.2021 a 18.6.2021 Zotero prakticky. Na vlastní notebooky si nainstalujeme a naučíme se používat citační software Zotero. Projdeme těmito kroky: ukázka citování,  založení účtu, instalace desktop Zotera, synchronizace, instalace rozšíření do prohlížeče a doplňku do textového editoru, přidávání dokumentů do Zotera, použití při tvorbě citací.

22.4.2021 a 25.6.2021 Otevřený přístup jako standard ve vědecké komunikaci. Zmíníme základy otevřeného přístupu - green, gold, gratis a libre varianty. Budeme se věnovat možnostem publikování v otevřených repozitářích a otevřených časopisech. Na závěr se pokusíme vyvrátit některé mýty spojené s otevřenou vědou.