Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Seznam doporučených časopisů | Ft.Tul.cz

Stránka vimkdepublikuji.cz je součástí osvětové kampaně, která si klade za cíl usnadnit vědcům identifikaci důvěryhodných časopisů, ve kterých mohou publikovat. Nabízí jednoduchý seznam kroků, které provedou vědce-autora kritickým zhodnocením jak časopisu, tak i vydavatele. Česká verze je volným překladem původní kampaně Think.Check.Submit.

Doporučené impaktované časopisy evidované v databázi Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge) v oblasti materiálové vědy - textil.

InCites Journal Citation Reports - Select Categories (MATERIALS SCIENCE, TEXTILES) - Submit

JOURNAL CITATION REPORTS - MATERIALS SCIENCE, TEXTILES (25.01.2019)