Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Studenti 2

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia | Ft.Tul.cz

IČO: 46747885

Jak najít své osobní číslo:
přidělené osobní číslo se zobrazí na portále http://stag-new.tul.cz v nabídce Uchazeč ->> Přijímací řízení. Pro zobrazení osobního čísla stačí zadat univerzitní číslo uchazeče.

Přístup do STAGu:
Login: osobní číslo studenta
Heslo: xrodné číslo studenta (bez lomítka)

Každý student v navazujícím studijním programu si tvoří rozvrh sám!
Stag je pro předzápis otevřen pouze do 14. 9. 2014.