Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Výuka - závěr akademického roku 2019/2020
  • Aktuální informace pro studenty FT - 2. vysílání

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Studenti 2

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz | Ft.Tul.cz

Bakalářský studijní program TEXTIL svými obory pokrývá celou šíři problematiky spjaté s textilním a oděvním průmyslem. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, jazykové znalosti, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované “soft skills” (komunikační schopnosti, právní povědomí, základní ekonomické znalosti apod.). Koncepce strukturovaného studia umožní absolventovi bakalářského studijního programu pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu nebo ukončit studium a odejít do praxe.