Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz

Textilní marketing, Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Výroba oděvů a technické konfekce.

Do těchto programů bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Fakulta textilní vyhlašuje od 01.05.2019 pro všechny programy  DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí 04.08.2019.

Návrhářství

Fakulta textilní vyhlašuje od 01.05.2019  DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí pro program Návrhářství  04.08.2019. Talentové zkoušky se budou konat 13. srpna 2019 a uchazeči obdržíi pozvánku e-mailem.

Obsahová náplň talentové přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení
   Domácí práce Domácí práce předloží uchazeč u přijímací zkoušky v počtu minimálně 15 ks. Např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně,  tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích, hodnotí se v   rozmezí 0–5 bodů.
   Části talentové    zkoušky 1. malířská kompozice na zadané téma (formát A2)
2. prostorová kompozice z papíru na zadané téma
3. kresba zátiší (formát min. A1)
   Způsob hodnocení
   (počet bodů)
Jednotlivé části talentové zkoušky se hodnotí v rozmezí 0–10 bodů.
   Maximální počet
   získaných bodů
Uchazeč může dosáhnout v celkovém hodnocení max. 35 bodů.
   Minimální počet
   pro přijetí
Dosažení alespoň 15 bodů.
   Způsob sestavení    pořadí pro přijetí Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat  počet bodů obdržených za úkol č. 1.