Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz

Textilní marketing, Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Výroba oděvů a technické konfekce.

Do těchto programů bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 pro všechny výše uvedené programy  DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí 9.8.2020.

Návrhářství

Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020  DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí pro program Návrhářství  31.7.2020. Talentové zkoušky pro program NÁVRHÁŘSTVÍ budou probíhat bez osobní přítomnosti uchazeče zasláním portfolia (domácí práce). S ohledem na současnou situaci v ČR v souvislosti s pandemii koronaviru se nebude konat druhá část přijímací zkoušky a uchazeči budou bodově ohodnoceni pouze posouzením jejich zaslaného portfolia odbornou komisí.

Po podání a zaplacení elektronické přihlášky můžete zaslat své portfolio kdykoliv do 31.7.2020 Níže naleznete pozvánku, která Vám umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz . Tuto pozvánku použijete pro nahrání souboru/souborůVašeho portfolia.

Odkaz na pozvánku:

https://filesender.cesnet.cz/?s=upload&vid=25166933-ad7b-f01d-a35f-1947ef04b737

Nezapomeňte napsat Vaše jméno a příjmení  nejlépe jako název souboru !!!!!!!

Případné dotazy směřujte na:  alena.frydrychova@tul.cz

 

Obsahová náplň talentové přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení
Domácí práce -  1.část talentové zkoušky
Domácí práce předloží uchazeč u přijímací zkoušky v počtu minimálně 15 ks. Např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně,  tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích, hodnotí se v   rozmezí 0–35 bodů.

2.část talentové  zkoušky

(letos se nekoná)

1. malířská kompozice na zadané téma (formát A2)
2. prostorová kompozice z papíru na zadané téma
3. kresba zátiší (formát min. A1)
Způsob hodnocení
   (počet bodů)
Jednotlivé části talentové zkoušky se hodnotí v rozmezí 0–10 bodů.
Maximální počet
   získaných bodů
Uchazeč může dosáhnout v celkovém hodnocení max. 35 bodů.
Způsob sestavení    pořadí pro přijetí Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat  počet bodů obdržených za úkol č. 1.