Přihlásit

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz

Textilní marketing

Textilní technologie, materiály a nanomateriály

Výroba oděvů a technické konfekce.

Do těchto programů bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Přihlášky bylo možné podávat v druhém kole přijímacího řízení  do 31.7.2021. Přijímací řízení je ukončeno.

 

Návrhářství

Přihlášky bylo možné podávat v druhém kole přijímacího řízení do 31.7.2021. Přijímací řízení je ukončeno.

S ohledem na ustanovení § 95a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve spojení s Rozhodnutím MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých škol při mimořádné situaci č.j. MSMT-45977/2020-2, které opravňují upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách, bude talentová přijímací zkouška pro bakalářský studijní program Návrhářství probíhat následujícím způsobem:

Ruší se osobní účast na talentových zkouškách.

Uchazeči jsou povinni do 31.7.2021 odeslat domácí práce ve formě prezentace (obrázky a fotografie vložené do dokumentu např. pdf, ppt, pptx). V PREZENTACI NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ CELÉ JMÉNO !!!

Odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci:

https://filesender.cesnet.cz/?s=upload&vid=b146bebb-f257-4504-9ed7-60aff6c38d8d

Prezentace uchazeče bude obsahovat práce v počtu minimálně 15 ks. (např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města), a to jak kresebně, tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích, v prezentaci můžete prezentovat všechny výtvarné techniky

Odborná komise rozhodne o pořadí uchazečů na základě posouzení zaslaných prezentací.

Způsob hodnocení - prezentace se hodnotí v rozmezí 0–35 bodů. Minimální počet bodů pro přijetí je 15. Způsob sestavení pořadí pro přijetí: na základě bodového hodnocení prezentace.

V bakalářském programu NÁVRHÁŘSTVÍ, který má 3 specializace, jsou studenti 1.ročníku přijímáni na základní specializaci Textilní technologie a vzorování. Po prvním semestru si student volí specializaci, ve které chce pokračovat ve studiu - o zařazení rozhoduje odborná komise podle výsledků práce studenta v ateliérových předmětech. Předměty prvního semestru jsou pro všechny specializace stejné.