Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz

Textilní marketing, Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Výroba oděvů a technické konfekce.

Do těchto programů bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Fakulta textilní vyhlašuje od 1.11.2020 pro všechny výše uvedené programy  PRVNÍ KOLO přijímacího řízení, které končí 31.3.2021

.

Návrhářství

Fakulta textilní vyhlašuje od 1.11.2020  PRVNÍ KOLO přijímacího řízení, přihlášky na studiní program NÁVRHÁŘSTVÍ je nutno poslat nejpozději do  28.2.2021.

S ohledem na ustanovení § 95a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve spojení s Rozhodnutím MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých škol při mimořádné situaci č.j. MSMT-45977/2020-2, které opravňují upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách, bude talentová přijímací zkouška pro bakalářský studijní program Návrhářství probíhat následujícím způsobem:

-    Ruší se osobní účast na talentových zkouškách.

-    Uchazeči jsou povinni do 31.3.2021 odeslat domácí práce ve formě prezentace (obrázky a fotografie vložené do dokumentu např. pdf, ppt, pptx). V PREZENTACI NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ CELÉ JMÉNO !!!

-   Odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci:

 https://filesender.cesnet.cz/?s=upload&vid=0c5af4d4-db2f-93a3-693e-a3e1fa91396f

-   Prezentace uchazeče bude obsahovat práce v počtu minimálně 15 ks. (např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města), a to jak kresebně, tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích.

-  Odborná komise rozhodne o pořadí uchazečů na základě posouzení zaslaných prezentací.

-  Z působ hodnocení - prezentace se hodnotí v rozmezí 0–35 bodů. Minimální počet bodů pro přijetí je 15. Způsob sestavení pořadí pro přijetí: na základě bodového hodnocení prezentace.