Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Navazující magisterské studijní programy | Ft.Tul.cz

Pro obory navazujícího magisterského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Na základě výsledků předchozího studia bude určen vážený průměr prospěchu (VPP) zohledňující typ absolvovaného studia. Od 1.5.2020 je otevřeno druhé kolo přijímacího řízení. Uzávěrka přihlášek je 9.8.2020.