Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí

Přehled všech novinek

qqq

1. ÚVOD
10:00 PŘIVÍTÁNÍ děkanem FT TUL
10:10 CO UMÍ TEXTIL (Co všechno je textil? Proč studovat textil?)
10:15 CO UMÍ FAKULTA (nad čím bádáme, co učíme bakaláře, inženýry, doktory, co organizujeme, s kým spolupracujeme, jak probíhá přijímací řízení, jaké je tvůrčí zázemí)
2. PŘEDSTAVENÍ BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP), Délka studia: 3 roky Titul: Bc. (koncepce studia, přijímací řízení, studentské práce, tvůrčí činnosti, výstavy)
10:35 TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
10:45 VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÝCH KONFEKCÍ
10:55 TEXTILNÍ MARKETING
11:05 NÁVRHÁŘSTVÍ
3. ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY
(proděkanka, pracovnice Studijního oddělení FT TUL o fakultě, přijímacím řízení, ubytování, výuce, ...)
11:15   PIŠTE – live chat na Facebooku
VOLEJTE – „horké telefonní linky“ +420 48 535 3639 a +420 48 535 3239.
E-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz a jana.sounova@tul.cz.