Přihlásit

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz

Bakalářské studijní programy svým zaměřením pokrývají celou šíři problematiky textilního a oděvního průmyslu. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, jazykové znalosti, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované “soft skills” (komunikační schopnosti, právní povědomí, základní ekonomické znalosti apod.).

Stávající možnosti týkající se mobility studentů a pedagogů jsou zaštítěny členstvím v asociaci textilních univerzit AUTEX a díky programům ERASMUS+. Struktura tohoto studijního programu zaručuje kompatibilitu s obdobně zaměřenými studii v EU a tedy i mobilitu studentů a pedagogů.

Koncepce strukturovaného studia umožní absolventovi bakalářského studijního programu pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Studijní programy:

Návrhářství
Textilní marketing
Textilní technologie, materiály a nanomateriály
Výroba oděvů a technické konfekce