Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Magisterské studijní programy | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ:

Pětiletý magisterský studijní program Textilní inženýrství je určen pro skupinu velmi talentovaných studentů, přicházejících ze střední školy s cílem dosáhnout vědecké, výzkumnické či akademické kariéry a přímo pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. Strukturované studium je ze svého principu přístupnější pro široké masy studentů - nicméně není však vhodné pro cílevědomou a důslednou přípravu excelentních vědeckých pracovníků s hlubokými teoretickými znalostmi.

Stávající možnosti týkající se mobility studentů a pedagogů jsou zaštítěny členstvím v asociaci textilních univerzit AUTEX a díky programům ERASMUS+. Struktura tohoto studijního programu zaručuje kompatibilitu s obdobně zaměřenými studii v EU a tedy i mobilitu studentů a pedagogů.

Studijní obor:

Textilní inženýrství