Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Netkané a nanovlákenné materiály | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního oboru:

Pojem "netkané textilie" vymezuje širokou skupinu textilních materiálů vyráběných netradičními způsoby, které se rychle vyvíjejí od poloviny čtyřicátých let a svoji dynamiku si udržely v rozvinutých zemí dodnes. Pracovníci FT TUL od konce šedesátých let výrazně přispěly k rozvoji tohoto oboru. Jsou původci nových technologií i mezinárodních učebnic přeložených do více než pěti světových jazyků. „Nanovlákna“ představují jeden z nejmodernějších trendů výroby a vývoje vlákenných materiálů. Principy výroby jsou sice známy od konce předminulého století, ale k bouřlivému nárůstu teoretických, výzkumných i technologických prací v tomto oboru došlo až v osmdesátých létech. Pracovníci FT TUL přispěli významnou měrou k celosvětovému rozvoji průmyslové výroby nanovláken svými patentovými i teoretickými pracemi. Jsou také autory řady monografií v této oblasti vydaných zahraničními i domácími nakladatelskými domy. Dosáhly významných národních i zahraničních ocenění. Studijní obor Nanovlákenné materiály a netkané textilie seznamuje studenty hlouběji s vlastnostmi, technologií a aplikacemi netkaných a nanovlákenných materiálů. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s aplikačním, technologickým, experimentálním i teoretickým zázemím dalších oblastí materiálového inženýrství jako je použití plazmatu pro úpravy povrchů, biologie a mikrobiologie, automobilový průmysl, stavebnictví atd. Práce v tomto směru byly oceněny a především projektem Česká hlava, ale i Fulbrightovou nadací v podobě získání prestižního stipendia.

Profil absolventa:

  • Absolvent má dobré znalosti základních přírodovědných disciplín a především dobré základy základních analytických a testovacích metod,
  • tyto znalosti mu umožňují vzorovat nové netkané a nanovlákenné materiály pro širokou paletu jejich uplatnění.

Uplatnění absolventů:

  • Uplatnení v různých oblastech textilního, automobilového a stavebního průmyslu, ale i v jiných činnostech, ve kterých se používají netkané a nanovlákenné materiály.

Přijímací řízení:

Pro obory navazujícího magisterského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Na základě výsledků předchozího studia bude určen vážený průměr prospěchu (VPP) zohledňující typ absolvovaného studia. V případě volné kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.