Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Průmyslové inženýrství | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu:

Doktorský studijní program Průmyslové inženýrství je zaměřen na přípravu odborníků pro působení ve výzkumu a vývoji v oblasti průmyslového inženýrství, zvláště pak na ty, kteří se budou zabývat vědeckou a samostatnou tvůrčí činnosti v oblasti vývoje metod pro zlepšování a řízení jakosti, diagnostiku a zvyšování spolehlivosti výroby, výrobků a technologických postupů a jsou schopni řešit konkrétní problémy přímo ve výrobě. Studenti jsou zapojováni do řešení výzkumných týmů při řešení konkrétních VaV projektů. Získávají půlroční praxi při řešení projektů, a to prioritně ve výrobních firmách a na výzkumných pracovištích v zahraničí.

Profil absolventa:

 • Absolvent je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci (řízení jakosti výrobků a technologických procesů, komplexní vývoj inovací vyšších řádů a zavádění metod využívajících počítačově podporované koncepce “data mining” výroby), což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru,
 • ovládá moderní principy tvorby a vedení technických projektů zaměřených na vývoj inovací vyšších řádů,
 • je schopen připravit takovéto typy projektů, řídit je a zároveň provádět jejich evaluaci,
 • má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory,
 • velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi využívajícímoderní počítačově orientované přístupy známé jako “soft computing”,
 • je připraven na implementaci metod a nástrojů průmyslu 4.0 do praktických aplikací,
 • je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu,
 • je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. i nženýrských problémů umí přistupovat komplexně.

Uplatnění absolventů:

 • Absolvent doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství je připraven na působení ve výzkumu a vývoji v oblasti řízení jakosti technologických procesů, vývoje inovací a zavádění metod a nástrojů průmyslu 4.0 do výroby,
 • je připraven na působení v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou,
  výzkumem, vývojem a inovacemi vyšších řádů s orientací na vlákenné systémy,
 • je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu,
 • uplatní se jako specialista pro kontrolu a řízení kvality nebo specialista posuzující úroveň technických projektů, projektant výrobních systémů, projektový manažer.

Přijímací řízení:

Pro obory doktorského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení. Více informací o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.