Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Řízení jakosti | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Řízení jakosti je zaměřen na pokrytí potřeb průmyslu v době, kdy vysoká jakost výrobků a služeb je rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost firem. Požadavky průmyslu na neustálé inovace výrobků, na zdokonalování systémů a procesů výroby i tlak na snižování rozsahu vadných výrobků lze splnit jen při širokém uplatnění postupů řízení jakosti, plánování experimentů a objektivní statistické analýze získaných dat. Současně je však kladen důraz nejenom na obecné znalosti zabezpečování jakosti, ale i na praktickou znalost daného průmyslového odvětví. Průmyslové podniky požadují vysoce kvalifikované absolventy, kteří se orientují nejen v oblasti řízení jakosti a metrologii, ale jsou schopni řešit konkrétní problémy přímo ve výrobě. Takovýchto komplexních absolventů je stále nedostatek. I v tomto případě je nezbytné zajistit odborníky s dobrými techno-technologickými vlastnosti, kteří jsou schopni aplikovat znalosti z oblasti řízení kvality na různé segmenty výrobního průmyslu.

Profil absolventa:

  • Absolvent získá přehled o základních možnostech uplatnění textilií jak v oblasti klasických technologií, tak i v oblastech souvisejících s novými materiály a pokročilými technologiemi,
  • v oblasti řízení jakosti získá ucelený základ komplexních znalostí v zabezpečování jakosti a jejím plánování (řízení jakosti, systémy zabezpečování) včetně vývojových trendů,
  • je směrován k analytickému myšlení, takže bude schopen vyhodnocovat rizika při plánování, zavádění a zabezpečování nových produktů do výroby,
  • bude se orientovat v základech legislativy v oblasti systémů jakosti. Bude vybaven praktickými znalostmi v oblasti analýzy dat.

Uplatnění absolventů:

  • Pozice, které vyžadují znalosti ze zabezpečování jakosti (např. manažer jakosti) a pozice do firemních zkušeben a metrologických laboratoří.

Přijímací řízení:

Pro obory navazujícího magisterského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Na základě výsledků předchozího studia bude určen vážený průměr prospěchu (VPP) zohledňující typ absolvovaného studia. V případě volné kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.