Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2020/2021 | Ft.Tul.cz

  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
B0212A270001 

Návrhářství  (pouze prezenční forma studa)

                           specializace Textilní technologie a vzorování

                           specializace Návrhářství textilu a oděvu

                           specializace Návrhářství skla a šperku

P
B0414A270001  Textilní marketing P/K
B0723A270001 

Textilní technologie, materiály a nanomateriály

                           specializace Projektování a tvorba textilií

                           specializace Netkané textilie a nanovlákna

P/K
B0723A270003  Výroba oděvů a technické konfekce P/K
  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
P0723D270002

Textilní inženýrství

                           specializace Textilní technologie a materiály

                           specializace Oděvní technologie a materiály

                           specializace Netkané textilie a nanovlákenné materiály

P/K
P0723D270001  Průmyslové inženýrství P/K
  DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
P0723D270001 Průmyslové inženýrství P/K
P0723D270002 Textilní inženýrství P/K

 Forma studia: P - prezenční studium, K - kombinované studium

V programech se specializacemi jsou studenti přijímáni všichni na jednu základní specializaci (předměty prvního semestru jsou vždy pro všechny specializace stejné) a po prvním semestru si student zvolí specializaci, ve které chce pokračovat ve studiu. V programu NÁVRHÁŘSTVÍ rozhoduje o zařazení studenta po prvním semestru odborná komise.

Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc v  soustředěních ve dnech ČT, PÁ, SO.

Skladbu studovaných předmětů a jejich podrobné náplně v jednotlivých programech je možné si prohlédnout  na stránkách IS/STAG - Programy a obory :

https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Verze pro tisk
  1. Studijní programy FT ˆ 10.12.2019