Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Studijní programy FT TUL pro akademický rok 2021/2022 | Ft.Tul.cz

  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
B0212A270001 

Návrhářství  (pouze prezenční forma studa)

                           specializace Textilní technologie a vzorování

                           specializace Návrhářství textilu a oděvu

                           specializace Návrhářství skla a šperku

P
B0414A270001  Textilní marketing P/K
B0723A270001 

Textilní technologie, materiály a nanomateriály

                           specializace Projektování a tvorba textilií

                           specializace Netkané textilie a nanovlákna

P/K
B0723A270003  Výroba oděvů a technické konfekce P/K
  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
N0723A270001

Textilní inženýrství

                           specializace Textilní technologie a materiály

                           specializace Oděvní technologie a materiály

                           specializace Netkané textilie a nanovlákenné materiály

P/K
N0723A270003
 
Průmyslové inženýrství P/K
N00000A00001 Design -textil, oděv, sklo, šperk P
  DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
P0723D270001 Průmyslové inženýrství P/K
P0723D270002 Textilní inženýrství P/K

 Forma studia: P - prezenční studium, K - kombinované studium

Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc v  soustředěních ve dnech ČT, PÁ, SO.

V bakalářském programu NÁVRHÁŘSTVÍ, který má 3 specializace, jsou studenti 1.ročníku přijímáni na základní specializaci Textilní technologie a vzorování. Po prvním semestru si student volí specializaci, ve které chce pokračovat ve studiu - o zařazení rozhoduje odborná komise podle výsledků práce studenta v ateliérových předmětech. Předměty prvního semestru jsou pro všechny specializace stejné.

Skladbu studovaných předmětů a jejich podrobné náplně v jednotlivých programech je možné si prohlédnout  na stránkách IS/STAG - Programy a obory :

https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Verze pro tisk