Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Výroba oděvů a technické konfekce | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu Výroba oděvů a a technické konfekce je příprava odborníků pro měnící se podmínky oděvní výroby v Evropském regionu. Absolventi oboru musí být schopni organizovat výrobu a obchod s oděvy tak, aby byl realizován co nejefektněji při splnění podmínek maximální flexibility, protože pouze rychlá reakce na požadavky trhu a módy může přinášet v oděvní výrobě požadované profity. Snahou oboru je skloubit dostatečné technické znalosti z oboru textilní a oděvní výroby, užitných vlastností textilií a hodnocení jejich kvality s dobrou dovedností managementu a ekonomie obchodu, při samozřejmé podmínce jazykových znalostí. Tyto znalosti jsou dobrým základem uplatnění absolventů nejen v rámci EU, ale i ve světě.

Profil absolventa:

  • Absolvent získá vědomosti potřebné pro organizaci obchod u a oděvní výroby v podmínkách globalizovaného trhu zajišťující co největší efektivitu a flexibilitu výroby a realizaci outsourcingové výroby,
  • má dostatečné technické znalosti z technologie výroby oděvů a vlastností oděvních textilií, a zároveň má základy znalostí z managementu výrobních procesů, outsourcingové výroby a obchodu spolu s ekonomickými znalostm,
  • má dostatečné znalosti a používání cizích jazyků pro organizaci výrobního procesu.

Uplatnění absolventů:

  • Uplatnění v oděvních a textilních podnicích, obchodních organizacích.
  • Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu s textilním nebo ekonomickým zaměřením.

Přijímací řízení:

Do studijního programu Výroba oděvů a technické konfekce jsou uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.