Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem | Ft.Tul.cz

Habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem se na FT TUL uskutečňují podle § 71 až 75 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Technické univerzity v Liberci ze dne 24. května 2017.

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem TUL platný od 26. 5. 2021

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem FT TUL