Přihlásit
Fakultní novinky
 • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
 • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
 • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Úřední deska

Výběrová řízení FT TUL | Ft.Tul.cz

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

 • stručný životopis
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
 • seznam publikací s případnými ohlasy
 • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
 • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Organizační a personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

LEKTOR PRO KATEDRU DESIGNU
 1. Výběrové řízení ˆ 22.11.2021
 2. Komise ˆ 22.11.2021
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 22.11.2021
 4. Rozhodnutí ˆ 24.11.2021

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 10.11.2021
 2. Komise ˆ 22.11.2021
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 13.12.2021
 4. Rozhodnutí ˆ 16.12.2021

ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 10.11.2021
 2. Komise ˆ 22.11.2021
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 13.12.2021
 4. Rozhodnutí ˆ 16.12.2021

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU HODNOCENÍ TEXTILIÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 2.7.2021
 2. Komise ˆ 7.7.2021
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 2.8.2021
 4. Rozhodnutí ˆ 3.8.2021

DOCENT PRO KATEDRU DESIGNU
 1. Výběrové řízení ˆ 2.7.2021
 2. Komise ˆ 7.7.2021
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 2.8.2021
 4. Rozhodnutí ˆ 3.8.2021

Vedoucí katedry FT TUL pro: KTT, KMI, KHT, KOD, KNT, KDE
 1. Výběrové řízení ˆ 22.4.2021
 2. Komise ˆ 4.5.2021
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 26.5.2021
 4. Rozhodnutí ˆ 16.6.2021
 5. Opravné rozhodnutí ˆ 16.6.2021

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 12.11.2020
 2. Komise ˆ 14.12.2020
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 14.12.2020
 4. Rozhodnutí ˆ 22.12.2020

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 12.12.2019
 2. Komise ˆ 8.1.2020
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 13.1.2020
 4. Rozhodnutí ˆ 17.1.2020

ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 3.12.2019
 2. Komise ˆ 8.1.2020
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 8.1.2020
 4. Rozhodnutí ˆ 17.1.2020

PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – POST-DOK - 3. kolo
 1. Výběrové řízení - cz ˆ 14.10.2019
 2. Výběrové řízení - en ˆ 14.10.2019
 3. Komise ˆ 14.10.2019
 4. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 14.10.2019
 5. Rozhodnutí - cz ˆ 15.10.2019
 6. Rozhodnutí - en ˆ 15.10.2019

DOCENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 10.7.2019
 2. Komise + seznam uchazečů ˆ 1.8.2019
 3. Rozhodnutí ˆ 7.8.2019

LEKTOR PRO KATEDRU DESIGNU

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU DESIGNU
 1. Výběrové řízení ˆ 17.4.2019
 2. Komise ˆ 20.5.2019
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 20.5.2019
 4. Rozhodnutí ˆ 24.5.2019

ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 15.1.2019
 2. Komise ˆ 11.2.2019
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 11.2.2019
 4. Rozhodnutí ˆ 14.2.2019