Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Výběrová řízení FT TUL | Ft.Tul.cz

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

 • stručný životopis
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
 • seznam publikací s případnými ohlasy
 • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
 • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Organizační a personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 12.12.2019
 2. Komise ˆ 8.1.2020
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 13.1.2020
 4. Rozhodnutí ˆ 17.1.2020

ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 3.12.2019
 2. Komise ˆ 8.1.2020
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 8.1.2020
 4. Rozhodnutí ˆ 17.1.2020

PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – POST-DOK - 3. kolo
 1. Výběrové řízení - cz ˆ 14.10.2019
 2. Výběrové řízení - en ˆ 14.10.2019
 3. Komise ˆ 14.10.2019
 4. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 14.10.2019
 5. Rozhodnutí - cz ˆ 15.10.2019
 6. Rozhodnutí - en ˆ 15.10.2019

DOCENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 10.7.2019
 2. Komise + seznam uchazečů ˆ 1.8.2019
 3. Rozhodnutí ˆ 7.8.2019

LEKTOR PRO KATEDRU DESIGNU

ODBORNÝ ASISTENT PRO KATEDRU DESIGNU
 1. Výběrové řízení ˆ 17.4.2019
 2. Komise ˆ 20.5.2019
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 20.5.2019
 4. Rozhodnutí ˆ 24.5.2019

ASISTENT PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 15.1.2019
 2. Komise ˆ 11.2.2019
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 11.2.2019
 4. Rozhodnutí ˆ 14.2.2019

PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU PRO KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

VEDOUCÍ KATEDRY NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 15.10.2018
 2. Komise ˆ 26.11.2018
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 26.11.2018
 4. Rozhodnutí ˆ 3.12.2018

PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – POST-DOK - 2.kolo