Přihlásit
Fakulta textilní Věda a výzkum

Laboratoř komfortu a fyziologie | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Vývoj, výroba a testování textilních struktur s adaptivním tepelným tlumením, se speciálními optickými efekty, ochranou proti elektromagnetickému smogu,
 • vývoj oděvních systémů obsahujících smart textilie se zvýšeným komfortem pro pracoviště s nadměrnou expozicí škodlivin (např. bezpečnostní složky nebo těžká chemická výroba),
 • aplikovaný výzkum v oblasti technické konfekce – zvyšování komfortu automobilových sedaček,
 • řešení problematiky regulace tělesné teploty, přenosu tepla a vlhkosti, příjmu a výdeje energie v soustavě organismus – oděv – prostředí s cílem navrhnout nové typy konstrukcí oděvů i technických 3D výrobků,
 • technická řešení pro implementaci speciálních čidel a tvorbu vodivých drah,
 • aplikace textilních senzorů do postele a oblečení pro detekci: životně důležitých signálů, proleženin, kinezického chování, inkontinence, pocení, hypotermie atd.,
 • vývoj, výroba a testování speciálních čidel v textiliích pro indikaci polohy, pohybu a stavu nositele, hodnocení kvality spánku, nebo monitorování životních funkcí.

Odborné zaměření laboratoře

 • Analýza tepelně izolačních vlastností, propustnosti vzduchu, vody a vodních par u textilních i kompozitních materiálů,
 • hodnocení transportních procesů v podmínkách praktického nošení oděvu s monitorováním teploty, vlhkosti a fyziologických projevů nositele,
 • hodnocení všech aspektů fyziologicko-hygienických vlastností oděvů a oděvních materiálů pro posouzení komfortu textilií,
 • komplexní analýza signálů pro sledování zdravotního stavu a identifikace problémů se spánkem jako jsou častý pohyb, apnoe a neklid, speciální řešení pro malé děti a starší osoby.

Specifická zařízení a výstupy

 • Hodnocení prodyšnosti vzduchu u textilií a jiných porézních materiálů dle norem ČSN EN ISO 9237, ČSN EN ISO 7231, ASTM D 737, DIN 53 887 (přístroje: SDL M 021 S, FX 3300 od firmy TEXTEST Instruments),
 • stanovení tepelné odolnosti a tepelné vodivosti dle ISO 5085-1 na přístroji Togmeter SDL M 259, hodnocení tepelných vlastností na přístroji ALAMBETA, měření paropropustnosti (RWVP) a výparného odporu (Ret) na přístroji Permetest, hodnocení odolnosti vůči vodním parám a tepelné odolnosti podle ISO 11092, ČSN EN 31092 (80 0819), ASTM F1 868 na přístroji PSM-2 firmy GF Instruments a Sweating Guarded Hotplate,
 • sledování, měření a zaznamenávání šíření kapaliny textilií MMT 290,
 • stanovení hydrostatické odolnosti proti pronikání vody pod tlakem – stanovení vodního sloupce dle ČSN EN 20811 (80 0818), ISO 811, BS 2823, BS 3321, BS 3424, DIN 53886, AATCC 127 na přístroji SDL M018,
 • hodnocení odolnosti plošných textilií vůči absorpci vody při zkrápění umělým deštěm a stanovení dosaženého impregnačního efektu vodo-odpudivě impregnovaných materiálů, stanovení nepromokavosti a efektu odperlení vizuálním porovnáním zkrápěných vzorků se standardními fotoetalony, stanovení množství vody absorbované vzorkem během zkoušky a množství vody vzorkem protečené dle ČSN EN 29865 (ČSN 80 0856) na přístroji Bundesmann BP 2,
 • analýza procesů a fyzikálních jevů pomocí vysokorychlostní barevné digitální kamery i Speed 3 Olympus (150000 obr s-1) vybavené speciální optikou a nadstandardním SW,
 • bezdotykové měření rozložení teplot povrchu lidského těla, příp. oděvu,
 • při různých stupních fyzické zátěže a klimatických podmínkách, zjišťování tepelných úniků z budov, defektoskopie pomocí termovce,
 • sledování a znázornění míry zatížení a tlaku pomocí deky X-Sensor.
Laboratoř komfortu a fyziologie