Přihlásit
Fakulta textilní Věda a výzkum

Laboratoř měření barevnosti a vzhledu | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Využití pokročilé kolorimetrie pro komplexní hodnocení jakosti výrobků z různých průmyslových odvětví (textil, plasty, laky, automobily, keramika, papír, osvětlení, atd.),
 • vývoj nových měřicích systémů a konstrukce prototypů optických přístrojů,
 • vývoj a aplikace SMART textilních senzorů na bázi barvoměnných pigmentů a barviv,
 • vývoj postupů fyzikální aktivace povrchu textilií umožňující snížení množství barviv a chemikálií nutných pro výrobu finálního textilního výrobku,
 • výzkum a vývoj techniky nánosování pro speciální úpravy textilií na bázi nanotechnologií.

Odborné zaměření laboratoře

 • UV-VIS-NIR spektroskopie,
 • spektrofotometrie a mikrospektrofotometrie,
 • měření světelných zdrojů,
 • měření barvoměnných materiálů (foto, termo a chemochromních textilních indikátorů),
 • speciální optická mikroskopie (LSCM, Polarimetric Imaging),
 • fyzikální aktivace povrchů,
 • kolorimetrie, konstrukce speciálních optických přístrojů 

LCAM byla založena v roce 1999 jako integrální součást katedry textilních materiálů na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Jedná se o unikátní pracoviště nejen v rámci České republiky, ale i Evropské Unie. Dokladem toho je skutečnost, že v LCAM dokončují speciální měření v rámci svých doktorských prací studenti ze zemí jako USA, Velká Británie či Austrálie. V současné době se laboratoř skládá ze tří dílčích pracovišť: Laboratoře fyzikálních expozic, kolorimetrie a pokročilé kolorimetrie.

Specifická zařízení a výstupy

 • Spektrofotometry s difúzní a úhlovou měřicí geometrií (D/0, D/8, 45/0) pro měření kolorimetrických a spektrofotometrických parametrů (Datacolor, Minolta, HunterLab),
 • leskoměry (Zehnter) pro měření lesku při 60°, 20° a 85°,
 • komory pro vizuální hodnocení D65, A, TL84, CWF, Horizon (X-Rite, Datcolor),
 • širokopásmový spektrofotometr SHIMADZU PC typicky používaný pro měření kamuflážních materiálů,
 • mikrospektrofotometr Nikon-Avantes-LIM pro měření spektrálních parametrů mikroskopických vzorků,
 • speciální měřicí systém LCAM PHOTOCHROM pro měření barvoměnných materiálů,
 • spektrometry a radiometry (Avantes, Minolta, Goldilux) pro měření světelných zdrojů a kalibraci obrazu,
 • kolorimetry pro kalibraci obrazu a radiometrická měření (Minolta, Datacolor, X-Rite),
 • spektrofluorimetr Jobin Yvon FL 3-11 pro měření fluorescence,
 • expoziční komory s různými světelnými zdroji pro aktivaci povrchu polymerů,
 • kalibrační standardy a atlasy barev (Munsell, NCS, PANTONE, CIBA, CERAM) pro identifikaci odstínů a ověřování přesnosti měřicích systémů.
Laboratoř měření barevnosti a vzhledu