Přihlásit
Fakultní novinky
 • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
 • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
 • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Věda a výzkum

Projekty OP PIK

Speciální ošacení a textilní výrobky vysokých užitných vlastností na bázi nové generace inteligentních materiálů, které zvýší efektivitu zdravotní a sociální péče o seniory

 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004528
 • Období realizace: 01/2017 - 08/2019
 • Anotace projektu: Projekt řeší problematiku speciálních potřeb oděvů a textilních výrobků pro seniory, kteří mají ze zdravotních a hygienických důvodů specifické požadavky na oděvy a další textilní výrobky. Záměrem je zlepšit nebo inovovat výrobky a procesy, které splní jejich potřeby. Nové funkční a užitné vlastnosti přispějí k vyšší kvalitě jejich života.
 • Řešitelé projektu: VÚB a.s. + Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní (doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.)

Sky Paragliders a.s. - výzkum a vývoj nové technické tkaniny pro letecké záchranné systémy

 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004588
 • Období realizace: 01/2016 - 09/2019
 • Anotace projektu: Výzkum a vývoj modifikované polyesterové tkaniny s vyšším počtem glykolových jednotek určené primárně pro leteckou záchrannou techniku, která bude mít požadované mechanické vlastnosti a tepelnou stabilitu. Bude optimalizována vlákenná složka, konstrukce tkaniny a tepelně mechanické úpravy. Pro docílení požadované tepelné odolnosti budou realizovány povrchové úpravy s nanočásticemi uloženými buď v úpravnickém prostředku, nebo upevněnými na plasmou preaktivovaném vlákně technikou in-situ depozice.
 • Řešitelé projektu: Sky Paragliders a.s. + Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní (prof. Ing. Jiří Militký, CSc.)