Přihlásit
Fakultní novinky
 • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
 • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
 • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Věda a výzkum

Projekty OP VVV | Ft.Tul.cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Název projektu CZ: Hybridní materiály pro hierarchické struktury
 • Název projektu EN: Hybrid Materials for Hierarchical Structures
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
 • Číslo výzvy: 02_16_019
 • Název výzvy: Excelentní výzkum
 • Akronym projektu: HyHi
 • Anotace projektu: Cílem je podpořit problémově orientovaný interdisciplinární výzkum materiálů, který významně napomůže efektivnímu využití VaV aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality. VaV záměr je členěn do propojených programů: Flexibilní hierarchické struktury Kompozitní materiály a struktury Funkcionalizované nanomateriály Dílčí cíle, rozvoj mezioborových týmů, vazeb se zahr. výzkumnými partnery a přístrojového vybavení, povedou k tvorbě nových výsledků a společným projektům.
 • Fyzická realizace projektu: 01/2018 - 12/2022
 • Příjemce projektu:Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní, Fakulta textilní, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
 • Klíčové aktivity:
  KA01 – Výzkumný program Flexibilní hierarchické struktury
  KA02 – Kompozitní materiály a struktury
  KA03 – Funkcionalizované nanomateriály
  KA04 – Upgrade infrastruktury
  KA05 – Řízení projektu
 • Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – koordinátor výzkumného projektu

 

Logo programu