Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Věda a výzkum

Projekty Regionálního inovačního programu | Ft.Tul.cz

Projekt „Řešení antimolové úpravy, zvýšení třídy nehořlavosti stavební izolace ISOWOOL: inovace výrobku“. Jedná se projekt v rámci realizace programu Regionálního inovačního programu Libereckého kraje mezi FT TUL a Věrou Tuvorovou. Projekt je zaměřen na obnovení výroby stavebního izolačního materiálu z vlny s cílem zvýšit nehořlavost a zabezpečit antimolovou úpravu.  Navazuje na tradici spolupráce mezi firmou Tumag a Technickou univerzitou v Liberci, kdy firma Tumag použila pro výrobu izolační vrstvy kolmo kladená vlákna (princip STRUTO). Princip vrstvy, která vzniká z kolmo kladených vláken, byl vyvinut na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci a pro potřeby užití ve stavebnictví upraven Ing. Zdeňkem Tuvorou, dlouholetým zaměstnancem univerzity (dříve VŠST) a zakladatelem fy Tumag.

Díky podpoře Libereckého kraje mohl být tento projekt tzv. inovačního voucheru realizován s termínem dokončení 30.6.2017.