Přihlásit
Fakultní novinky
  • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Věda a výzkum

Národní aktivity | Ft.Tul.cz

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK)

Nezisková organizace ATOK sdružuje právnické a fyzické osoby z textilní oblasti s cílem podpořit jejich konkurenceschopnost. ATOK reprezentuje a hájí zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v České republice, EU a zahraničí.

www.atok.cz

Klastr technických textilií (CLUTEX)

CLUTEX byl založen v roce 2006 na podporu rozvoje regionálního textilního průmyslu. Klastr reprezentuje textilní a oděvní výrobce z většiny odvětví textilního a oděvního průmyslu, důležité představitele dodavatelů a odběratelů a vědecko-výzkumné organizace. Hlavní prioritou CLUTEX je zajistit rozvoj spolupráce v oblasti marketingu, dalšího vzdělávání, managementu a předávání informací na bázi aplikovaného vývoje a výzkumu.

www.clutex.cz

Česká technologická platforma pro textil (ČTPT)

ČTPT byla založena v roce 2007 jako volné a otevřené sdružení českých textilních a oděvních firem, výzkumných ústavů a škol. Úkolem platformy je podpora aktivit organizací působících ve prospěch rozvoje TOP v ČR a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. 

www.ctpt.cz