Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Fakulta textilní otevírá přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 svoč Covid19 DoD

Fakulta textilní otevírá přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk

Od 1.7.2021 je otevřeno přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk. Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky (jednodenní v termínu od 7.- 9.9.2021).

Uzávěrka přihlášek je 31.8.2021.

Podrobnosti najdete na:

http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/navazujici-magisterske-studijni-programy

 1. 7. 2021