Přihlásit

prof. Ing. Luboš Hes, DrSc.

prof. Ing. Luboš Hes, DrSc.
Katedra hodnocení textilií (KHT): člen katedry

E-mail:
lubos.hes@tul.cz
Kancelář:
Fakulta te
Tel.:
+420 48535 +420
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
česky, anglicky, portugalsky, německy, rusky, španělsky (hovorově)
Konzultační hodiny
v úterý od 10 do 12 hodin, jiné termíny možné po projednání
Specializace
 • projektování textilií se zvýšenou tepelnou izolací a paropropustností,
 • výzkum vlivu vlhkosti na tepelný omak a tepelný a výparný odpor textilií,
 • výuka předmětů: Komfort textilií (v češtině a angličtině), Přenosové jevy v porézních tělesech (v češtině a angličtině),
 • konzultace také v oblasti tvarování vláken a vybraných problémů netkaných textilií
Dosažené vzdělání
 • DrSc 1993: Tepelná měření na textiliích, Fakulta textilní, Vysoká škola strojní a textilní Liberec 
 • CSc 1977 (PhD ekvivalence obhájena v Portugalsku 1992): Tepelné zpracování nití, VUT Brno
 • Ing 1968: Textilní stroje (Ing.), Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní Liberec
 • Habilitace 1993: TU Liberec
 • Agregace 1994 (portugalská forma habilitace): Minho univerzita, Portugalsko      
Další funkce
 • člen vědecké rady a profesorské rady fakulty textilní TUL
 • členství v deseti redakčních radách odborných převážně impaktovaných zahraničních textilních časopisů
 • členství v mnoha vědeckých komisích mezinárodních textilních konferencí
 • posuzovatel zahraničních PhD prací zaměřených na komfort textilií
 • člen předsednictva Českého komitétu pro měření, representace ČR v komisi TC 10 - tepelná měření
 • člen představenstva Krajské hospodářské komory (liberecký kraj) 
 • člen Textilního institutu Manchester s nejvyšším individuálním TI vyznamenáním: FTI (hon)
 • doživotní člen Fiber Society, USA
Publikace
 • SIDDIQUE, H. F. aj. New approach for the prediction of compression pressure using the cut strip method Textile Research Journal USA: SAGE Publications, 2020, roč. 90, č. 15-16. S. 1689-1703. ISSN: 0040-5175.
 • MANSOOR, T., HES, L., BAJZÍK, V. a NOMAN, M. T. Novel method on thermal resistance prediction and thermo-physiological comfort of socks in a wet state Textile Research Journal 1. vyd. LONDON, ENGLAND: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 90, č. 17-18. S. 1987-2006. ISSN: 0040-5175.
 • HES, L. A New Stitching Technology for Improved Thermal Insulation of 3D Nowoven Assemblies Applied Composite Materials DORDRECHT: Springer Science and Business Media LLC, 2019, roč. 26, č. 1. S. 409-421. ISSN: 0929-189X.
 • HES, L. Improved abrasion resistance of textile fabrics due to polymer coatings Journal of Industrial Textiles THOUSAND OAKS: SAGE Publications Ltd, 2019, roč. 49, č. 5. S. 572-583. ISSN: 1528-0837.
 • MAZARI, A. A., MANGAT, A. E., HES, L. a BAJZÍK, V. THERMAL ABSORPTIVITY MODEL OF KNITTED RIB FABRIC AND ITS EXPERIMENTAL VERIFICATION Autex Research Journal Walter de Gruyter GmbH, 2018, roč. 18, č. 1. S. 20-27. ISSN: 1470-9589.