Přihlásit

Často kladené dotazy

Co když si předmět zapíšu, ale praxi neseženu?

Požádáte si na studijním oddělení o zrušení zápisu předmětu v souladu s platným SZŘ (Studijní a zkušební řád TUL).

 Jsem OSVČ

Doložíte žádost Potvrzení o uznání praxe a Závěrečnou zprávu z praxe společně s výpisem z živnostenského rejstříku a předáte vše koordinátorce, která zajistí další postup a následně vás informuje o výsledku.

Pracuji v rodinné firmě

Lze uznat, pokud praxe souvisí se studijním programem. Vyplníte žádost Potvrzení o uznání praxe a Závěrečnou zprávu z praxe, s žádostí a podklady (kterými doložíte min. 80ti hodinovou praxi související se studijním programem) a obrátíte se na koordinátorku pro praxe, která zajistí další postup (posouzení relevance žádosti u garanta pro praxe daného studijního programu) a po vyřízení vás informuje o výsledku.

Praxi jsem absolvoval již v zimním semestru

Vyplníte si žádost Potvrzení o uznání praxe a Závěrečnou zprávu z praxe, s žádostí a podklady (kterými doložíte min. 80ti hodinovou praxi související se studijním programem) a obrátíte se na koordinátorku pro praxe, která zajistí další postup (posouzení relevance žádosti u garanta pro praxe daného studijního programu) a po vyřízení vás informuje o výsledku.

Mám možnost získat již nyní praxi v délce 6 týdnů a více

Praxi v tomto rozsahu můžete vykonat, ale uznán bude jen rozsah 14 dnů (160 prac. hodin). Praxi během celého studia je třeba vykonat nejméně ve dvou různých firmách. Vyplníte si žádost Potvrzení o uznání praxe a Závěrečnou zprávu z praxe, s žádostí a podklady (kterými doložíte hod. rozsah praxe související se studijním programem) a obrátíte se na koordinátorku pro praxe, která zajistí další postup (posouzení relevance žádosti u garanta pro praxe daného studijního programu) a po vyřízení vás informuje o výsledku. Praxi lze v takovém případě započítat i za praxi ve vyšších ročnících.

Jsem na kombinovaném studiu

V případě, že pracujete v oboru studijního programu, vyplníte si Potvrzení o uznání praxe a Závěrečnou zprávu z praxe, s žádostí a podklady (kterými doložíte min. 80ti hodinovou praxi související se studijním programem) a obrátíte se na koordinátorku pro praxe, která zajistí další postup (posouzení relevance žádosti u garanta pro praxe daného studijního programu) a po vyřízení vás informuje o výsledku.

V případě, že nepracujete v oboru studijního programu, požádáte si o vypracování individuální závěrečné zprávy, ve které popíšete aspekty relevance se studovaným programem.

Chci jet na praxi, ale nemám finance na ubytování

Doložíte žádost o stipendium na ubytování (s doložením potvrzení praxe a cenové nabídky + smlouvy na ubytování a předáte vše koordinátorce, která zajistí další postup a následně vás informuje o výsledku.

Mám možnost praxe, ale neodpovídá přímo požadavkům a tématu studia

Požádáte koordinátorku, která požadavek projedná s garantem, případně společně s vámi a garantem.