Přihlásit

Špičkové vybavení | Ft.Tul.cz

Naše laboratoře jsou vybaveny unikátními přístroji a zařízeními. Přesvědč se na dnu otevřených dveří nebo ve virtuální prohlídce. Laboratoře jsou ve správě kateder a pro tvůrčí i výukové aktivity jsou sdíleny. Celková plocha prostor fakulty činí 5400 m2, z toho 34% tvoří specializované laboratoře, 20% poloprovozní laboratoře, 10% učebny ateliérového typu a 5% počítačové učebny. Zde jsou jmenovány špičkové celky.

Specializované laboratoře

Poloprovozní laboratoře
Provádíme zde jak vývoj inovativních aplikací, tak výuku technologií, kdy klademe důraz na realizace studentských návrhů. Poloprovozní laboratoře umožňují zpracování od návrhu prostřednictvím pokročilých SW, přes výrobu (případně rozvržení průmyslové výroby), po profesionální prezentace. Jsou členěny do technologických celků:

  • předení
  • tkaní
  • pletení, splétání
  • výroba netkaných textilií a nanovlákenných struktur
  • konstrukce a modelování oděvu, strojní výšivka
  • spojování (klasické a nekonvenční)
  • tisk a další zušlechťovací postupy
  • tavení a lehání skla
  • finální úpravy skla (rytí, broušení, tryskání)
  • vakuové lití barevných kovů, šperkařská dílna.

Ateliéry
Výtvarná ateliérová výuka v kreslírnách, ateliérech a modelárně je zaměřena na navrhování a konstrukci výrobků dané technologie (textil, oděv, sklo, šperk). Práce v ateliérových předmětech je provázána s realizací v poloprovozních laboratořích a veřejnou prezentací výstupů (výstavy, přehlídky). 

Galerie N
V rámci umělecké tvůrčí činnosti pořádáme výstavy vlastní tvorby pracovníků a studentů FT, i hostů z výtvarné sféry. Program Galerie N zahrnuje různé výtvarné směry (design, malba, grafika, šperk aj.), českou i zahraniční tvorbu a prezentaci jak známých, tak začínajících autorů.