Systémy úsporného liniového osvitu
Systémy úsporného liniového osvitu

TH01021163 – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, Technologická agentura České republiky
Doba řešení – 01/2015 – 06/2018

Cíle řešení projektu:
Cílem projektu je vývoj úsporných systémů liniového osvitu ze stranově vyzařujícího optického vlákna obaleného speciální textilií, napájení a LED zdroje světla. Systémy budou mít dobrou homogenitu vyzářeného světla včetně vysoké odolnosti proti externím vlivům a budou převádět část UV záření do viditelné oblasti. Detailně budou řešeny tři hlavní oblasti. První je konstrukce adaptivních osvětlovacích těles složených z LED zdrojů a optimalizovaného libovolně tvarovaného systému liniových světlovodů zahrnujícího skokové změny intenzity osvětlení dle potřeb uživatele. Druhou oblastí je konstrukce nouzových energeticky úsporných osvětlovacích systémů pro nemocnice a hotely zahrnující i zvýraznění lůžek. Třetí oblastí je konstrukce liniových osvětlovacích systémů pro dekorativní a reklamní účely.

Výstupy projektu:
Rok Popis výsledku
2015/2016 Konstrukce světlovodů, systémů osvitu a napájení liniových systémů osvitu – prototyp, funkční vzorek
2016/2017 Optimální konstrukce rozšiřující funkce světlovodů, systémů osvitu a napájení liniových systémů osvitu – prototyp, funkční vzorek
2017/2018 Kompletace systémů úsporného liniového osvitu a testy v reálných podmínkách – prototyp, funkční vzorek
2018 Nultá série optimalizovaných systémů úsporného liniového osvitu a finální testy – prototyp, funkční vzorek

  Hlavní řešitel projektu

SpoluřešiteléProjekt č. TH01021163 "Systémy úsporného liniového osvitu" je řešen s finanční podporou Techologické agentury ČR.