Přihlásit
Fakulta textilní TUL 05 Fakulta textilní TUL 01 Fakulta textilní TUL 02 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04
Fakultní novinky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Setkání s Johnson Controls 18.5.2016 Menza Husova
  • Obhajoba disertační práce (Juan Huang, M.Tech.)

Přehled všech novinek

O textilu víme vše. Naučíme Vás to! | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem.

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra textilních technologií.

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.