Přihlásit
Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 05 Fakulta textilní TUL 02 Fakulta textilní TUL 01 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 06
Fakultní novinky
  • Adventní koncert
  • Uzavření studijního oddělení v pondělí 30.11.2015
  • prof. Sayed Ibrahim Memorial Seminar
  • Upozornění v souvislosti s končící akreditací vybraných studijních oborů
  • Zařazení studentů 1.ročníku do specializační části oboru

Přehled všech novinek

Vítáme Vás na stránkách Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem.

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra textilních technologií.

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.