Přihlásit
Fakultní novinky
 • ZMĚNA data plnění studijních povinností pro studenty přihlášených k SZZ
 • Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení 2022/2023
 • Výstava "SEMESTRÁLKY 2022" a muzejní Noc

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci | Ft.Tul.cz

Mise: FT TUL

 • je centrem vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a na klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti v duchu § 1 zákona o VŠ
 • poskytuje vzdělání ve spektru studijních programů spjatých s textilními materiály a technologiemi na bakalářském, magisterském i doktorském studiu
 • při jejich realizaci se opírá o kvalifikované a motivované akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů
 • nabízí tvořivé prostředí, založené na spolupráci odborníků s kompetencemi v širokém zastoupení technicky i výtvarně orientovaných oborů
 • je orientována na vědecko-výzkumnou činnost při respektování neoddělitelnosti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti
 • je zapojena do mezinárodní spolupráce včetně výuky v cizích jazycích (nejen v akreditovaných studijních programech, ale i odborných seminářích a kurzech na zakázku), mobility učitelů a studentů, nabídky studia v cizím jazyce, účasti mezinárodních VaV projektech
 • je partnerem při spolupráci s výzkumnými institucemi i podnikatelskou sférou
 • v rámci TUL usiluje o vysokou efektivitu, která se opírá o synergicky působící procesy výhodně spolupracujících pracovišť.

Vize: FT TUL chce

 • být mezinárodně respektovanou fakultou poskytující elitní bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v textilních a příbuzných oborech
 • potvrdit své respektované místo mezi fakultami zabývajícími se výzkumem a další tvůrčí činností v ČR, Evropě i ve světě
 • v oblasti VaV a další tvůrčí činnosti posílit jak spolupráci s průmyslem tak s dalšími partnery (např. univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi), vytvářet podmínky pro transfer technologií a znalostí pro společnost

a to prostřednictvím kvalitní výzkumné a vědecké práce, inspirativní a tvořivé výuky a vytvářením náročného a také otevřeného, svobodného a vlídného univerzitního prostředí.

Strategie:

Strategickým cílem je udržet, ověřovat a rozvíjet postavení FT TUL jako výzkumně orientované fakulty v rámci světových špičkových akademických a výzkumných pracovišť podobného zaměření s ohledem na změny ve struktuře a zaměření textilního průmyslu v ČR a ERA.