Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Kontakty
  2. Fakulta
   1. Vedení fakulty
    1. Kolegium děkana
   2. Vědecká rada
    1. Pozvánky Vědecké rady FT TUL na zasedání
    2. Složení Vědecké rady
    3. Zasedání Vědecké rady
    4. Usnesení Vědecké rady
    5. 13. zasedání VR FT TUL
    6. 12. zasedaní VR FT TUL
    7. 11. zasedání VR FT TUL
    8. 10. zasedání VR FT TUL
    9. 9. zasedání VR FT TUL
    10. 8. zasedání VR FT TUL
    11. 7. zasedání VR FT TUL
    12. 6. zasedání VR FT TUL
    13. 5. zasedání VR FT TUL
    14. 4. zasedání VR FT TUL
    15. 3. zasedání VR FT TUL
    16. 2. zasedání VR FT TUL
    17. 1. zasedání VR FT TUL
    18. 8. hlasování PER ROLLAM
    19. 7. hlasování PER ROLLAM
    20. 6. hlasování PER ROLLAM
    21. 5. hlasování PER ROLLAM
    22. 4. hlasování PER ROLLAM
    23. 3. hlasování PER ROLLAM
    24. 2. hlasování PER ROLLAM
    25. 1. hlasování PER ROLLAM
   3. Oborová rada
    1. Složení Oborové rady
    2. Jednání Oborové rady FT TUL
    3. Zasedání OR FT TUL
    4. Hlasování PER ROLLAM červen 2017
    5. Hlasování PER ROLLAM říjen 2017
    6. Hlasování PER ROLLAM leden 2018
    7. Zasedání OR FT TUL 2018
    8. Hlasování PER ROLLAM květen 2018
    9. Hlasování PER ROLLAM červenec 2018
    10. Hlasování PER ROLLAM říjen 2018
    11. Hlasování PER ROLLAM únor 2019
    12. Zasedání OR FT TUL 2019
    13. Hlasování PER ROLLAM duben 2019
    14. Hlasování PER ROLLAM srpen 2019
   4. Profesorská rada
    1. Složení Profesorské rady
   5. Disciplinární komise
    1. Složení Disciplinární komise
   6. Akademický senát
    1. Složení Akademického senátu
    2. Pozvánky Akademického senátu na zasedání
    3. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 8.12.2017
    4. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 21.11.2017
    5. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 13.1.2017
    6. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 6.1.2017
    7. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 19.12.2016
    8. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 11.11.2016
    9. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 25.10.2016
    10. Zápisy z jednání Akademického senátu
    11. Volby do Akademického senátu FT TUL a TUL
    12. Volby děkana Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
    13. Zasedání AS FT TUL
    14. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 23.10.2015
    15. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 27.11.2015
    16. Hlasování PER ROLLAM
    17. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 8.4.2016
    18. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 14.4.2016
    19. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 12.9.2016
    20. Dokumenty - zasedání AS FT TUL
    21. Hlasování PER ROLLAM 1
    22. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 20.4.2018
    23. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 27.4.2018
    24. Dokumenty - zasedání AS FT TUL srpen 2018
    25. Podklady k usnesení AS FT TUL 23.10. 2018
    26. Podklady k usnesení AS FT TUL 21.11. 2018
    27. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 8. 2. 2019
    28. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 22. 2. 2019
    29. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 16. 4. 2019
    30. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 26. 4. 2019
    31. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 24.05.2019
   7. Studijní oddělení
    1. Úřední hodiny studijního oddělení
    2. Formuláře pro studenty
    3. Ztráty a nálezy
   8. Propagace
    1. Logo fakulty
    2. Šablony fakultních dokumentů
   9. Fakulta v médiích
  3. Úřední deska
   1. Strategické záměry a plány realizace
   2. Harmonogram výuky FT TUL
   3. Nedoručené písemnosti
   4. Akreditované studijní programy a obory
   5. Vnitřní předpisy, legislativa
    1. Studijní a zkušební řád TUL
    2. Směrnice děkana FT TUL
    3. Příkazy děkana FT TUL
    4. Opatření děkana
    5. Vnitřní předpisy TUL
   6. Přijímací řízení
   7. Výroční zprávy FT TUL
   8. Výběrová řízení FT TUL
   9. Státní závěrečné zkoušky
   10. Doktorské řízení
    1. Státní doktorská zkouška
    2. Obhajoba disertační práce
   11. Akreditace
   12. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    1. Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FT TUL
    2. Habilitačním řízení na FT TUL
    3. Řízení ke jmenování profesorem na FT TUL
  4. Uchazeči
   1. Studijní programy
    1. Bakalářské studijní programy
    2. Navazující magisterské studijní programy
    3. Doktorské studijní programy
    4. Návrhářství
    5. Textilní marketing
    6. Textilní technologie, materiály a nanomateriály
    7. Výroba oděvů a technické konfekce
    8. Průmyslové inženýrstvi
    9. Textilní inženýrství
    10. Textilní technika a materiálové inženýrství
    11. Průmyslové inženýrství
   2. Dny otevřených dveří
   3. Příjímací řízení
    1. Bakalářské studijní programy
    2. Navazující magisterské studijní programy
    3. Doktorské studijní programy
   4. Elektronická přihláška ke studiu
   5. Dětská univerzita
   6. Centrum dalšího vzdělávání
  5. Studenti
   1. Informace pro studenty 1.ročníku bakalářského studia
   2. Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia
   3. Studijní oddělení
    1. Úřední hodiny studijního oddělení
    2. Informace
    3. Formuláře pro studenty
    4. Ztráty a nálezy
   4. STAG
   5. Studijní předpisy
    1. Studijní a zkušební řád TUL
    2. Směrnice děkana FT TUL
    3. Příkazy děkana FT TUL
    4. Vnitřní předpisy TUL
   6. Bakalářské a navazující magisterské studium
    1. Harmonogram výuky
    2. Rozvrhy pro Kombinované studium
    3. Pokyny ke zpracování BP a DP
    4. Kontrola plagiátů
    5. Tematické okruhy k SZZ
    6. Státní závěrečné zkoušky
    7. Promoce
    8. Studentská vědecká a odborná činnost
   7. Doktorské studium
    1. Oborová rada
    2. Přijímací řízení do doktorského studijního programu FT TUL
    3. Směrnice a předpisy pro DSP
    4. Formuláře pro studenty DSP
    5. Individuální studijní plán
    6. Odborná zkouška v Doktorském studijním programu
    7. Státní doktorská zkouška
    8. Kontrola plagiátů
    9. Obhajoba disertační práce
    10. Studentská grantová soutěž
    11. Seznam doporučených časopisů
    12. Workshop studentů DSP 2015
    13. Workshop studentů DSP 2016
    14. Workshop studentů DSP 2017
    15. Workshop studentů DSP 2018
    16. Workshop studentů DSP 2019
    17. CRP13+
    18. Příručka pro nové doktorandy
   8. Mezinárodní mobilita
    1. Erasmus+
    2. Forms and University Office
    3. Officiální stránky Erasmus +
    4. Erasmus Student Network
   9. Praxe - Stáže - Zaměstnání
   10. E-learningový portál TUL
   11. Univerzitní knihovna
   12. Liane
    1. Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz
   13. Odkazy na užitečné stránky
  6. Věda a výzkum
   1. Naše laboratoře
    1. Laboratoř hodnocení omaku
    2. Laboratoř komfortu a fyziologie
    3. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
    4. Laboratoř měření barevnosti a vzhledu
    5. Laboratoř kompozitů a nanokompozitů
    6. Laboratoř hodnocení kvality
    7. Laboratoř tkáňového inženýrství
    8. Laboratoř termických, termomechanických a elektrických vlastností
    9. Poloprovozní laboratoře a ateliéry
   2. Spolupráce fakulty
    1. Nabídka služeb a spolupráce
    2. Národní aktivity
    3. Mezinárodní aktivity
    4. Smluvní partneři v EU
    5. Smluvní partneři ve světe
    6. Dokumenty a formuláře
   3. Projekty a granty na fakultě
    1. Vzdelávací projekty a projekty MŠMT
    2. Projekty TAČR
    3. Projekty OP PIK
    4. Databáze projektů TUL
    5. Projekty Regionálního inovačního programu
    6. Projekty OP VVV
   4. Konference
    1. STRUTEX
    2. NESAT
    3. CEC
    4. Textilie v novém tisíciletí
    5. Fiber Society Conference
    6. TEXSCI
    7. Textile Research Symposium
   5. Databáze vědy a výzkumu
   6. projekty a
   7. Summer School 2019
    1. Content
    2. Schedule
    3. Payment
    4. How to register
    5. Gallery and Catalogue 2017
    6. Catalogue 2018
  7. Katedry
   1. Katedra designu
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké, výzkumné a tvůrčí aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Aktivity
    5. Umělecké výstupy
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
   2. Katedra designu - profily
    1. MgA. Marcela Steffanová
    2. Ing. Vlastimila Bergmanová
    3. Mgr.art. Zuzana Veselá
    4. PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.
    5. Ing. Alena Frydrychová
    6. Ing. Renata Štorová, Csc.
    7. doc. M.A. Ludmila Šikolová
    8. doc. ak. mal. Emilie Frydecká
    9. doc. ak. mal. Svatoslav Krotký
    10. Ing. Jana Černá
    11. Lenka Kabourková
    12. Zdena Hájková
    13. doc. ak. mal. Václav Benda
    14. Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
    15. Zdeněk Kindl
    16. Ing. Josef Štěpán
    17. akad. mal. Zuzana Kadlecová
    18. Mgr. Oldřich Palata
    19. ak. soch. Oldřich Plíva
    20. Ing. Jiří Koucký, CSc.
    21. Jakub Berdych
    22. Ladislav Holba
    23. Jiří Stejskal
    24. Mgr. Jana Válková-Střílková
    25. MgA. Filip Menšl
    26. MgA. Veronika Pouzarová
    27. Bc. Ondřej Ludín
    28. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
    29. Mgr. Denisa Smetanová
    30. Bc. Jakub Neufuss
    31. MgA. Martin Grosman
   3. Katedra hodnocení textilií
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře a přístroje
    5. Publikace
    6. Členové
    7. Kontakt
   4. Katedra hodnocení textilií - profily
    1. doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.
    2. Ing. Jana Pichová
    3. Ing. Hana Pařilová, Ph.D.
    4. doc. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D.
    5. Ing. Marie Havlová, Ph.D.
    6. Smita Shamsunder Boob, MCA
    7. doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
    8. Ing. Hana Štočková
    9. Ing. Petr Štoček
    10. Jaruwan Diswat, M.Sc.
    11. Abdur Razzaque
    12. Asif Elahi Mangat
    13. Ing. Lenka Hájková, Ph.D.
    14. Iveta Gujdová
    15. Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.
    16. Ing. Tereza Heinisch
    17. prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c.
    18. Ing. Roman Knížek
   5. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
    8. californium
   6. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - profily
    1. doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.
    2. Ing. Jana Pichová
    3. Ing. Jiří Chvojka Ph.D.
    4. Ing. Tomáš Kalous
    5. Ing. Barbora Kopřivová
    6. Mgr. Kateřina Strnadová
    7. RNDr. Jana Horáková Ph.D.
    8. Ing. Šárka Hauzerová
    9. Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.
    10. Ing. Bc. Jana Hlavatá
    11. Ing. Jakub Erben
    12. Ing. Kristyna Havlíčková
    13. Ing. Jan Kovačičin
    14. Ing. Markéta Klíčová
    15. doc. Ing. Pavel Pokorný Ph.D.
    16. Ing. Jiří Havlíček CSc.
    17. _
    18. Bc. Filip Sanetrník
    19. Ing. Radek Jirkovec
    20. Ing. Tereza Švarcová
    21. Prof. RNDr. Oldřich Jirsák. CSc.
    22. Ing. Andrea Klápšťová
    23. M.Eng. Divyabharathi Madheswaran
    24. Petra Štěpánová
    25. Ing. Ondřej Novák Ph.D.
    26. Ing. Josef Vosáhlo
    27. MSc. Manikandan Sivan
    28. __
    29. Ing. Pavel Holec
    30. californium
    31. Jan Šollar
   7. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - laboratoře
    1. Vzor Laboratoř
    2. Laboratoř chemická
    3. Laboratoř tkáňového inženýrství
    4. Laboratoř mikroskopie
    5. Laboratoř fyzikální
    6. Laboratoř čistých prostor
    7. Laboratoř CXI
    8. Laboratoř poloprovozu
    9. Laboratoř mechanických vlastností
   8. Katedra materiálového inženýrství
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
   9. Katedra materiálového inženýrství - profily
    1. Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.
    2. prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.
    3. doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.
    4. doc. Rajesh Mishra, Ph.D., B.Tech.
    5. Ing. Jitka Nováková
    6. prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
    7. prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
    8. doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
    9. Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
    10. Ing. Jindra Porkertová
    11. Ing. Jana Salačová, Ph.D.
    12. Ing. Hana Cesarová Netolická
    13. Kateřina Nohýnková
    14. Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
    15. Jana Stránská
    16. Martina Čimburová
    17. Ing. Jana Grabmüllerová
    18. Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti, Ph.D.
    19. Ing. Jana Čandová
    20. Ing. Jana Šašková, Ph.D.
    21. R. S. Vignesh Balaji, M.Tech.
    22. Bandu Madhukar Kale, M.Sc.
    23. Ing. Aneta Horáková
    24. Veerakumar Arumugam, M.Tech.
    25. Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.
    26. Sundaramoorthy Palanisamy, M.Tech.
    27. Ing. Marcela Pechová
    28. Ing. Zuzana Hrubošová
    29. Ing. Alžbeta Samková
    30. Abdul Jabbar, M.Sc.
    31. Ing. Markéta Šteflová
    32. Juan Huang, M.Sc.
    33. Yan Wang, M.Eng.
    34. Hafiz Shahzad Maqsood, M.Sc.
    35. Ing. Jan Štefl
    36. Syed Qummer Zia Gilani, M.Sc.
    37. Hafiz Affan Abid, MSc.
    38. Hafsa Jamshaid, M.Sc.
    39. Pornchaloem Naksuwan, M.Sc.
    40. Muhammad Sajid Faheem, M.Sc.
    41. Ing. Martina Novotná
    42. Ing. Karolína Voleská
    43. Muhammad Tayyab Noman, M.Sc.
    44. Daniel Karthik, M.Tech.
    45. Ing. Marie Kašparová
    46. Mohanapriya Venkataraman, M.Tech., M.F.Tech., Ph.D.
    47. Vijay Sundarlal Bele, M.Tech.
    48. MgA. Eva Kania
    49. Promoda Kumar Behera, M.Sc.
    50. Aravin Prince Periyasamy, M.Sc.
    51. Muhammad Azeem Ashraf, M.Sc.
    52. Muhammad Usman Javaid
    53. Ing. Jana Novotná
    54. Azam Ali, M.Sc.
    55. Muhammad Zaman Khan, M.Sc.
    56. Tao Yang, M.Eng.
    57. Ing. Mária Průšová
    58. Xiaoman Xiong, M.Eng.
    59. Venkatesh Rajagopala Venkatesh, M.Tech.
   10. Katedra materiálového inženýrství - laboratoře
    1. Laboratoř měření barevnosti a vzhledu
    2. Laboratoř elektrických a elektromagnetických vlastností
    3. Laboratoř kompozitů a nanokompozitů
    4. Laboratoř termických a termomechanických vlastností
    5. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
    6. Laboratoř textilní chemie
    7. Laboratoř optických vláken
    8. Laboratoř fyzikálně-mechanických vlastností
   11. Katedra oděvnictví
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
   12. Katedra oděvnictví - profily
    1. doc.Havelka
    2. Ing. Renáta Nemčoková
    3. Ing. Blažena Musilová, Ph.D.
    4. Ing. Petra Komárková, Ph.D.
    5. Ing. Viera Glombíková, Ph.D.
    6. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
    7. Ing. Eva Hercíková
    8. Ing. Michal Chotěbor
    9. Ing. Daniela Veselá, Ph.D.
    10. Ing. Katarína Zelová, Ph.D.
    11. Ing. Marie Koldinská
    12. Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.
    13. Gerhard Geisler
    14. Hana Rulcová
    15. Iveta Kinclová
    16. M.Eng. Nareerut Jariyapunya
    17. Ing. Natalia Kovalová
    18. M.Sc. Sajid Hussain
    19. M.Sc. Jawad Naeem
    20. Ing. Michal Martinka
    21. M.Sc. Hafiz Faisal Siddique
    22. Ing. Ivana Céeová
    23. Ing. Mgr. Nadiia Kholiavko
    24. Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D.
   13. Katedra oděvnictví - laboratoře
    1. Laboratoř speciálních měření
    2. Laboratoř KES
    3. Laboratoř pro testování nehořlavosti textilních materiálů
    4. Laboratoř obrazové analýzy
    5. Laboratoř automatizace - FESTO
    6. Laboratoř konvenčního a nekonvenčního způsobu spojování textilií
    7. Laboratoř fyziologického komfortu a speciálních měření
    8. Laboratoř softwarů - PC učebna
   14. Katedra technologií a struktur
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
    8. Oslavy 60-tého výročí
   15. Katedra technologií a struktur - profily
    1. doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
    2. prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
    3. prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc.
    4. prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc.
    5. Ing. Petra Jirásková
    6. Ing. Petr Henyš, Ph.D.
    7. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
    8. Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.
    9. Ing. Irena Lenfeldová, Ph.D.
    10. Ing. Iva Mertová
    11. Ing. Eva Moučková, Ph.D.
    12. Ing. Jana Ornstová
    13. Ing. Petr Tumajer, Ph.D.
    14. Ing. Bc. Monika Vyšanská, Ph.D.
    15. Ing. Karol Ježík
    16. Ing. Martin Krula
    17. Ing. Ondřej Louda
    18. Šárka Řezníčková
    19. Ludmila Zdvihalová
    20. El Deeb Moaz Ahmed Samy Moustafa
    21. Iqbal Shoaib, M.Sc.
    22. Muhammad Zubair, M.Sc.
    23. Ahmad Zuhaib, M.Sc.
    24. Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad
    25. Ing. Marek Kovář
    26. Ing. Lucie Matoušková
    27. Ing. Pavlína Bílá
    28. Ing. Aleš Hrouda
   16. Katedra technologií a struktur - laboratoře
    1. Laboratoř speciálních měření
    2. Laboratoř - informace
    3. Normy
    4. Normy interní
    5. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
    6. Laboratoř mechanických vlastností
    7. Laboratoř hodnocení kvality
    8. Speciální poloprovozní laboratoře - sekce předení
    9. Speciální poloprovozní laboratoře - sekce tkaní
    10. Speciální poloprovozní laboratoře - sekce pletení
    11. BD-RNOM
    12. válcový mykací stroj
    13. víčkový mykací stroj
    14. Uster Autosorter 4
    15. prstencový dopřádací stroj
    16. AUTOSUK
    17. AUTOCONER X5
    18. prstencový skací stroj
    19. CCI SL 7900
    20. Picanol Gamma
    21. Somet Thema
    22. Rossemund
    23. Rius Medical
    24. Rius Minitronic
    25. Karl Mayer RM-6-F
    26. Rius Protex
    27. Terrot
    28. DHa 14
    29. Harry Lucas
    30. Shima Seiki NSSG 122
    31. Soukací stroj
    32. Spletací stroje
    33. ANGELI
    34. DOTEX
    35. Karl Mayer - KL 4
    36. Platt–Saco Lowell
    37. paličkovací stroj
    38. Brother CK-35
    39. Obrazová analýza 01
    40. Obrazová analýza 02
    41. Obrazová analýza 03
    42. Obrazová analýza 04
    43. Obrazová analýza 05
    44. Obrazová analýza 06
    45. Obrazová analýza 07
    46. Mikrotom Leica
    47. Mikrotom na tvrdé řezy
    48. Bruska na ocelové nože
    49. Biaxiální namáhání
    50. Burst Tester
    51. DMT
    52. Instron
    53. Testometric M350-10CT
    54. Testometric M350-5CT
    55. CTT LH-401
    56. TST 2
    57. Uster Tester
    58. Zákrutoměr
    59. Zweigle G552
    60. Zweigle G567
    61. QQM 3
    62. Převíječ příze
    63. Propustnost vody
    64. Váhy
    65. Viják
   17. Galerie N
    1. Kontakt
    2. Mobiliář
    3. Podmínky pro vystavující
    4. Výstavy
    5. Fotogalerie
    6. archiv
  8. Telefonní seznam
  9. Fakultní novinky
  10. personal