Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Kontakty
  2. Fakulta
   1. 60. výročí
   2. Vedení fakulty
    1. Kolegium děkana
   3. Vědecká rada
    1. Pozvánky Vědecké rady FT TUL na zasedání
    2. Složení Vědecké rady
    3. Usnesení Vědecké rady
    4. Zasedání vědecké rady
    5. 1. zasedání VR FT TUL
    6. 2. hlasování PER ROLLAM (14.6.2021)
    7. 1. hlasování PER ROLLAM (18.12.2020)
    8. 2. zasedání VR FT TUL
    9. 3. zasedání VR FT TUL
   4. Vědecká rada 2012/11 - 2020/10
    1. 15. zasedání VR FT TUL
    2. 14. zasedání VR FT TUL
    3. 13. zasedání VR FT TUL
    4. 12. zasedaní VR FT TUL
    5. 11. zasedání VR FT TUL
    6. 10. zasedání VR FT TUL
    7. 9. zasedání VR FT TUL
    8. 8. zasedání VR FT TUL
    9. 7. zasedání VR FT TUL
    10. 6. zasedání VR FT TUL
    11. 5. zasedání VR FT TUL
    12. 4. zasedání VR FT TUL
    13. 3. zasedání VR FT TUL
    14. 2. zasedání VR FT TUL
    15. 1. zasedání VR FT TUL
    16. 10. hlasování PER ROLLAM
    17. 9. hlasování PER ROLLAM
    18. 8. hlasování PER ROLLAM
    19. 7. hlasování PER ROLLAM
    20. 6. hlasování PER ROLLAM
    21. 5. hlasování PER ROLLAM
    22. 4. hlasování PER ROLLAM
    23. 3. hlasování PER ROLLAM
    24. 2. hlasování PER ROLLAM
    25. 1. hlasování PER ROLLAM
   5. Oborová rada
    1. Složení Oborové rady
    2. Jednání Oborové rady FT TUL
    3. Zasedání OR FT TUL
    4. Hlasování PER ROLLAM červen 2017
    5. Hlasování PER ROLLAM říjen 2017
    6. Hlasování PER ROLLAM leden 2018
    7. Zasedání OR FT TUL 2018
    8. Hlasování PER ROLLAM květen 2018
    9. Hlasování PER ROLLAM červenec 2018
    10. Hlasování PER ROLLAM říjen 2018
    11. Hlasování PER ROLLAM únor 2019
    12. Zasedání OR FT TUL 2019
    13. Hlasování PER ROLLAM duben 2019
    14. Hlasování PER ROLLAM srpen 2019
    15. Hlasování PER ROLLAM říjen 2019
    16. Hlasování per rollam PI - prosinec 2019
    17. Hlasování PER ROLLAM - únor 2020
    18. Zasedání OR FT TUL 2020
    19. Hlasování PER ROLLAM - srpen 2020
    20. Hlasování PER ROLLAM listopad 2020
    21. Hlasování PER ROLLAM duben 2021
    22. Zasedání OR FT TUL 2021
    23. Zasedání OR FT TUL - PI - červen 2021
    24. Hlasování PER ROLLAM listopad 2021
    25. Hlasování PER ROLLAM březen 2022
    26. Zasedání OR FT TUL 2022
   6. Profesorská rada
    1. Složení Profesorské rady
   7. Disciplinární komise
    1. Složení Disciplinární komise
   8. Akademický senát
    1. Složení Akademického senátu
    2. Pozvánky Akademického senátu na zasedání
    3. Dokumenty
    4. Zápisy z jednání Akademického senátu
    5. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 8.12.2017
    6. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 21.11.2017
    7. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 13.1.2017
    8. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 6.1.2017
    9. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 19.12.2016
    10. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 11.11.2016
    11. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 25.10.2016
    12. Volby do Akademického senátu FT TUL a TUL
    13. Volby děkana Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
    14. Zasedání AS FT TUL
    15. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 23.10.2015
    16. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 27.11.2015
    17. Hlasování PER ROLLAM
    18. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 8.4.2016
    19. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 14.4.2016
    20. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 12.9.2016
    21. Dokumenty - zasedání AS FT TUL
    22. Hlasování PER ROLLAM 1
    23. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 20.4.2018
    24. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 27.4.2018
    25. Dokumenty - zasedání AS FT TUL srpen 2018
    26. Podklady k usnesení AS FT TUL 23.10. 2018
    27. Podklady k usnesení AS FT TUL 21.11. 2018
    28. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 8. 2. 2019
    29. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 22. 2. 2019
    30. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 16. 4. 2019
    31. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 26. 4. 2019
    32. Dokumenty - zasedání AS FT TUL 24.05.2019
    33. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 25.10.2019
    34. Podklady k usnesení 4.11.2019
    35. Podklady k usnesení 9.12.2019
    36. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 21.2.2020
    37. Hlasování Per-rollam 24.3.2020
    38. Dokumenty k elektronickému hlasování AS FT TUL 8.4.2020
    39. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 21.5.2020
    40. Dokumenty k zasedání AS FT TUL 28.5.2020
    41. Hlasování Per-rollam 20.7.2020
   9. Studijní oddělení
    1. Úřední hodiny studijního oddělení
    2. Formuláře pro studenty
    3. Ztráty a nálezy
   10. Propagace
    1. Logo fakulty
    2. Šablony fakultních dokumentů
   11. Fakulta v médiích
   12. Individuální ocenění
   13. Virtuální prohlídka
  3. Úřední deska
   1. Strategické záměry a plány realizace
   2. Harmonogram výuky FT TUL
   3. Nedoručené písemnosti
   4. Akreditované studijní programy a obory
   5. Vnitřní předpisy, legislativa
    1. Studijní a zkušební řád TUL
    2. Směrnice děkana FT TUL
    3. Příkazy děkana FT TUL
    4. Opatření děkana
    5. Vnitřní předpisy TUL
   6. Přijímací řízení
   7. Výroční zprávy FT TUL
   8. Výběrová řízení FT TUL
   9. Státní závěrečné zkoušky
   10. Doktorské řízení
    1. Státní doktorská zkouška
    2. Obhajoba disertační práce
   11. Akreditace
   12. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    1. Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FT TUL
    2. Habilitačním řízení na FT TUL
    3. Řízení ke jmenování profesorem na FT TUL
   13. Metodika 17+
   14. COVID-19
  4. Uchazeči
   1. Studijní programy
    1. Průmyslové inženýrstvi
    2. Textilní technika a materiálové inženýrství
    3. StP
   2. Dny otevřených dveří
   3. Příjímací řízení
    1. Textilní marketing
    2. Textilní technologie, materiály a nanomateriály
    3. Výroba oděvů a technické konfekce
    4. Návrhářství
    5. Textilní inženýrství
    6. Průmyslové inženýrství
    7. Design – textil, oděv, sklo, šperk
    8. Doktorské studijní programy
   4. Elektronická přihláška ke studiu
   5. Zápis do studia prvních ročníků
   6. Přípravný kurz matematiky
   7. Centrum dalšího vzdělávání
  5. Studenti
   1. Informace pro studenty 1.ročníku bakalářského studia
   2. Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia
   3. Studijní oddělení
    1. Úřední hodiny studijního oddělení
    2. Informace
    3. Formuláře pro studenty
    4. Ztráty a nálezy
   4. STAG
   5. Studijní předpisy
    1. Studijní a zkušební řád TUL
    2. Směrnice děkana FT TUL
    3. Příkazy děkana FT TUL
    4. Vnitřní předpisy TUL
   6. Přípravný kurz matematiky
    1. Náplň kurzu
    2. Harmonogram kurzu
    3. Motivace pro kurz
    4. Registrace / Platba
    5. Textil a matematika
   7. Bakalářské a navazující magisterské studium
    1. Harmonogram výuky
    2. Rozvrhy pro Kombinované studium
    3. Pokyny ke zpracování BP a DP
    4. Kontrola plagiátů
    5. Tematické okruhy k SZZ
    6. Státní závěrečné zkoušky
    7. Promoce
    8. Studentská vědecká a odborná činnost
   8. Doktorské studium
    1. Oborová rada
    2. Přijímací řízení do doktorského studijního programu FT TUL
    3. Směrnice a předpisy pro DSP
    4. Formuláře pro studenty DSP
    5. Individuální studijní plán
    6. Odborná zkouška v Doktorském studijním programu
    7. Státní doktorská zkouška
    8. Kontrola plagiátů
    9. Obhajoba disertační práce
    10. Studentská grantová soutěž
    11. Seznam doporučených časopisů
    12. Workshop studentů DSP 2015
    13. Workshop studentů DSP 2016
    14. Workshop studentů DSP 2017
    15. Workshop studentů DSP 2018
    16. Workshop studentů DSP 2019
    17. Worskhop studentů DSP 2020 - SGS Konference 2020
    18. Workshop studentů DSP 2021
    19. SGS Konference 2021
    20. CRP13+
    21. Příručka pro nové doktorandy
    22. Semináře pro doktorandy
   9. Praxe
    1. Jak se přihlásit na praxi
    2. Jsem student
    3. Jsem firma
    4. Nabídka praxí
    5. Budování kariéry
    6. FAQ
    7. Koordinátor praxí
    8. Garanti
    9. 17 tipů na úspěšnou praxi
    10. Partneři
    11. CV a motivační dopis
    12. Další nabídky zaměstnání
   10. Mezinárodní mobilita
    1. Erasmus+
    2. Forms and University Office
    3. Officiální stránky Erasmus +
    4. Erasmus Student Network
   11. Odkazy na užitečné stránky
   12. E-learningový portál TUL
   13. Univerzitní knihovna
   14. Liane
    1. Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz
  6. Věda a výzkum
   1. Naše laboratoře
    1. Laboratoř hodnocení omaku
    2. Laboratoř komfortu a fyziologie
    3. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
    4. Laboratoř měření barevnosti a vzhledu
    5. Laboratoř kompozitů a nanokompozitů
    6. Laboratoř hodnocení kvality
    7. Laboratoř tkáňového inženýrství
    8. Laboratoř termických, termomechanických a elektrických vlastností
    9. Poloprovozní laboratoře a ateliéry
   2. Spolupráce fakulty
    1. Nabídka služeb a spolupráce
    2. Národní aktivity
    3. Mezinárodní aktivity
    4. Smluvní partneři v EU
    5. Smluvní partneři ve světě
    6. Dokumenty a formuláře
   3. Projekty a granty na fakultě
    1. Vzdelávací projekty a projekty MŠMT
    2. Projekty TAČR
    3. Projekty OP PIK
    4. Databáze projektů TUL
    5. Projekty Regionálního inovačního programu
    6. Projekty OP VVV
    7. Projekty Erasmus+
   4. Konference
    1. STRUTEX
    2. NESAT
    3. CEC
    4. Textilie v novém tisíciletí
    5. Fiber Society Conference
    6. TEXSCI
    7. Textile Research Symposium
   5. Databáze vědy a výzkumu
   6. Summer School 2022
    1. Content
    2. Schedule for weaving
    3. Schedule for knitting
    4. Payment
    5. How to register to Summer School 2022
    6. Gallery and Catalogue 2021
    7. Gallery and Catalogue 2019
    8. Gallery and Catalogue 2018
    9. Gallery and Catalogue 2017
   7. Course on FEM
    1. Schedule
    2. Payment
    3. How to register
    4. Lectures
   8. Summer School of Textile Structures 2022
    1. The Summer School of Textile Structures - details
    2. Summer School of Textile Structures - registration
    3. Summer School of Textile Structures - program
   9. 3D Weaving Course
    1. Schedule
    2. Payment
    3. How to register
  7. Katedry
   1. Katedra designu
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké, výzkumné a tvůrčí aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Aktivity
    5. Umělecké výstupy
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
   2. Katedra designu - profily
    1. MgA. Marcela Steffanová
    2. Ing. Vlastimila Bergmanová
    3. Mgr.art. Zuzana Veselá
    4. PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.
    5. Ing. Alena Frydrychová
    6. Ing. Renata Štorová, Csc.
    7. doc. M.A. Ludmila Šikolová
    8. doc. ak. mal. Svatoslav Krotký
    9. Ing. Jana Černá
    10. Lenka Kabourková
    11. Zdena Hájková
    12. Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
    13. Zdeněk Kindl
    14. Ing. Josef Štěpán
    15. akad. mal. Zuzana Kadlecová
    16. Mgr. Oldřich Palata
    17. MgA. Martin Hlubuček
    18. Ing. Jiří Koucký, CSc.
    19. Mgr. Lenka Patková
    20. Ladislav Holba
    21. Mgr. Jana Válková-Střílková
    22. Bc. Ondřej Ludín
    23. Mgr. Denisa Smetanová
    24. Bc. Jakub Neufuss
    25. MgA. Eliška Látalová
    26. MgA. Miroslava Focke
    27. MgA. Martin Jošt Pouzar
    28. MgA. Václav Řezáč
    29. doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
   3. Katedra hodnocení textilií
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře a přístroje
    5. Publikace
    6. Členové
    7. Kontakt
   4. Katedra hodnocení textilií - profily
   5. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
    8. californium
   6. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - profily
    1. doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.
    2. Ing. Jana Pichová
    3. doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
    4. Ing. Tomáš Kalous, Ph.D.
    5. _
    6. ____
    7. RNDr. Jana Horáková, Ph.D.
    8. Ing. Klára Masnicová
    9. Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.
    10. Ing. Bc. Jana Hlavatá
    11. Ing. Jakub Erben
    12. ___
    13. Ing. Jan Kovačičin
    14. Ing. Markéta Klíčová
    15. doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.
    16. Ing. Jiří Havlíček CSc.
    17. Ing. Zdeňka Hodková
    18. Bc. Filip Sanetrník
    19. Ing. Radek Jirkovec, Ph.D.
    20. Ing. Tereza Švarcová
    21. Prof. RNDr. Oldřich Jirsák. CSc.
    22. Ing. Andrea Klápšťová
    23. M.Eng. Divyabharathi Madheswaran
    24. Petra Štěpánová
    25. Ing. Ondřej Novák, Ph.D.
    26. Ing. Josef Vosáhlo
    27. MSc. Manikandan Sivan
    28. Ing. Petra Honzíková
    29. Ing. Pavel Holec
    30. californium
    31. Ing. Ivan Ulman
   7. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - laboratoře
    1. Vzor Laboratoř
    2. Laboratoř chemická
    3. Laboratoř tkáňového inženýrství
    4. Laboratoř mikroskopie
    5. Laboratoř fyzikální
    6. Laboratoř čistých prostor
    7. Laboratoř CXI
    8. Laboratoř poloprovozu
    9. Laboratoř mechanických vlastností
    10. Laboratoř teorie netkaných textilií
   8. Katedra materiálového inženýrství
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
   9. Katedra materiálového inženýrství - profily
    1. Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.
    2. prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.
    3. doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.
    4. Ing. Jitka Nováková
    5. prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
    6. prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
    7. doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
    8. Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
    9. Ing. Jindra Porkertová
    10. Ing. Jana Salačová, Ph.D.
    11. Kateřina Nohýnková
    12. Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
    13. Jana Stránská
    14. Martina Čimburová
    15. Ing. Jana Grabmüllerová
    16. Ing. Jana Čandová
    17. Ing. Jana Šašková, Ph.D.
    18. Sundaramoorthy Palanisamy, M.Tech.
    19. Ing. Marcela Pechová
    20. Ing. Alžbeta Samková
    21. Syed Qummer Zia Gilani, M.Sc.
    22. Muhammad Sajid Faheem, M.Sc.
    23. Daniel Karthik, M.Tech.
    24. Ing. Marie Kašparová, Ph.D.
    25. Mohanapriya Venkataraman, M.Tech., M.F.Tech., Ph.D.
    26. Ing. Jana Novotná, Ph.D.
    27. Azam Ali, M.Sc.
    28. Muhammad Zaman Khan, M.Sc.
    29. Ing. Mária Průšová
    30. Xiaoman Xiong, M.Eng., Ph.D.
    31. Yuanfeng Wang, M.Eng.
    32. Xiaodong Tan, M.Eng.
    33. Dan Wang, M.Sc.
    34. Shi Hu, M.Sc.
    35. Kai Yang, M.Eng.
    36. Qingyan Peng, M.Eng.
    37. Azmary Akter Mukthy, M.Sc.
    38. Ing. Anna Ďoubalová
    39. Mgr. art. Ing. Jaroslava Frajová
    40. Utkarshsinh Bhupendrasinh Solanki, M.Eng.
    41. Xiuling Zhang, M.Eng.
    42. Sebnem Sözcü, M.Sc.
    43. Ing. Dominik Dušek
    44. Ing. Filip Prodanovič
    45. Ing. Tereza Šubrová
   10. Katedra materiálového inženýrství - laboratoře
    1. Laboratoř měření barevnosti a vzhledu
    2. Laboratoř elektrických a elektromagnetických vlastností
    3. Laboratoře kompozitů a nanokompozitů
    4. Laboratoř termických a termomechanických vlastností
    5. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
    6. Laboratoř textilní chemie
    7. Laboratoř optických vláken
    8. Laboratoř fyzikálně-mechanických vlastností
   11. Katedra oděvnictví
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
   12. Katedra oděvnictví - profily
    1. doc.Havelka
    2. Ing. Renáta Nemčoková
    3. Ing. Blažena Musilová, Ph.D.
    4. Ing. Petra Komárková, Ph.D.
    5. Ing. Viera Glombíková, Ph.D.
    6. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
    7. Ing. Eva Hercíková
    8. Ing. Michal Chotěbor
    9. Ing. Daniela Veselá, Ph.D.
    10. Ing. Katarína Zelová, Ph.D.
    11. Ing. Marie Koldinská
    12. Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.
    13. Gerhard Geisler
    14. Hana Rulcová
    15. Iveta Kinclová
    16. Ing. Natalia Kovalová
    17. M.Sc. Sajid Hussain
    18. Ing. Michal Martinka
    19. M.Sc. Hafiz Faisal Siddique
    20. Ing. Ivana Céeová
    21. Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D.
   13. Katedra oděvnictví - laboratoře
    1. Laboratoř speciálních měření
    2. Laboratoř KES
    3. Laboratoř pro testování nehořlavosti textilních materiálů
    4. Laboratoř obrazové analýzy
    5. Laboratoř automatizace - FESTO
    6. Laboratoř konvenčního a nekonvenčního způsobu spojování textilií
    7. Laboratoř fyziologického komfortu a speciálních měření
    8. Laboratoř softwarů - PC učebna
   14. Katedra technologií a struktur
    1. O katedře
    2. Výuka
    3. Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:
    4. Laboratoře
    5. Publikace
    6. Členové katedry
    7. Kontakt
    8. Oslavy 60-tého výročí
   15. Katedra technologií a struktur - profily
    1. doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
    2. prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
    3. prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc.
    4. prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc.
    5. Ing. Petra Jirásková, Ph.D.
    6. doc. Ing. Petr Henyš, Ph.D.
    7. doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
    8. Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.
    9. Ing. Irena Lenfeldová, Ph.D.
    10. Ing. Iva Mertová, Ph.D.
    11. Ing. Eva Moučková, Ph.D.
    12. Ing. Jana Ornstová
    13. Ing. Petr Tumajer, Ph.D.
    14. Ing. Bc. Monika Vyšanská, Ph.D.
    15. Ing. Karol Ježík
    16. Ing. Martin Krula
    17. Ing. Ondřej Louda
    18. Šárka Řezníčková
    19. Ludmila Zdvihalová
    20. El Deeb Moaz Ahmed Samy Moustafa
    21. Iqbal Shoaib, M.Sc.
    22. Muhammad Zubair, M.Sc.
    23. Ahmad Zuhaib, M.Sc.
    24. Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad
    25. Ing. Marek Kovář
    26. Ing. Lucie Matoušková
    27. Ing. Pavlína Bílá
    28. Ing. Aleš Hrouda
    29. Ing. Pavla Mušková
    30. Ing. Tomáš Pitucha
    31. Ing. Martina Pokorná
    32. Ing. Jiří Vopravil
    33. Ing. Karolína Boňková
   16. Katedra technologií a struktur - laboratoře
    1. Laboratoř speciálních měření
    2. Laboratoř - informace
    3. Normy
    4. Normy interní
    5. Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
    6. Laboratoř mechanických vlastností
    7. Laboratoř hodnocení kvality
    8. Speciální poloprovozní laboratoře - sekce předení
    9. Speciální poloprovozní laboratoře - sekce tkaní
    10. Speciální poloprovozní laboratoře - sekce pletení
    11. BD-RNOM
    12. válcový mykací stroj
    13. víčkový mykací stroj
    14. Uster Autosorter 4
    15. prstencový dopřádací stroj
    16. AUTOSUK
    17. AUTOCONER X5
    18. prstencový skací stroj
    19. CCI SL 7900
    20. Picanol Gamma
    21. Somet Thema
    22. Rossemund
    23. Rius Medical
    24. Rius Minitronic
    25. Karl Mayer RM-6-F
    26. Rius Protex
    27. Terrot
    28. DHa 14
    29. Harry Lucas
    30. ANGE 12.2
    31. Shima Seiki NSSG 122
    32. Shima Seiki SRY 123LP
    33. Shima Seiki NewSES 122FF
    34. Ploché pletací stroje - ruční
    35. Soukací stroj
    36. Spletací stroje
    37. ANGELI
    38. DOTEX
    39. Karl Mayer - KL 4
    40. Platt–Saco Lowell
    41. paličkovací stroj
    42. Brother CK-35
    43. Obrazová analýza 01
    44. Obrazová analýza 02
    45. Obrazová analýza 03
    46. Obrazová analýza 04
    47. Obrazová analýza 05
    48. Obrazová analýza 06
    49. Obrazová analýza 07
    50. Mikrotom Leica
    51. Mikrotom na tvrdé řezy
    52. Bruska na ocelové nože
    53. Biaxiální namáhání
    54. Burst Tester
    55. DMT
    56. Instron
    57. Testometric M350-10CT
    58. Testometric M350-5CT
    59. MTESTQuattro
    60. CTT LH-401
    61. TST 2
    62. Uster Tester
    63. DIREC TWIST
    64. Zákrutoměr
    65. Zweigle G552
    66. Zweigle G567
    67. QQM 3
    68. Převíječ příze
    69. Propustnost vody
    70. Váhy
    71. Viják
   17. Galerie N
    1. Kontakt
    2. Mobiliář
    3. Podmínky pro vystavující
    4. Výstavy
    5. Fotogalerie
    6. archiv
  8. Telefonní seznam
  9. Fakultní novinky
  10. personal